Službeno izvješće sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

27.3.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas održana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina ostati će upamćena što je po prvi puta održana u jutarnjim satima a u radu gradski su se vijećnici služili  tabletima na koje su, također po prvi put dobili poziv i materijale za sjednicu Gradskog vijeća.

 

Nakon aktualnog sata, gradski su vijećnici upoznati a potom  i prihvatili Zaključak o prihvaćanju Informacije o Slici zdravlja Grada Labina koju je osmislio i izradio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije a prezentirala mr.sc. Danijela Lazarić-Zec, dr. medicine, ujedno zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Slika zdravlja grada Labina nastala je s ciljem da bi pomogla u daljnjem širenju svijesti o zdravlju i kvaliteti života i to na više načina: suradnja potrebna za njeno nastajanje učvršćuje zajedničko djelovanje za zdravlje; informacije koje sadrži pomažu identifikaciji i rasvjetljavanju problema i čimbenika koji utječu na zdravlje; pomaže ujedinjavanju partnera raznih društvenih sektora i dogovor oko aktivnosti za poboljšanje zdravlja; pomaže u uočavanju potrebe za novim podacima o zdravlju, ali i u postavljanju ciljeva koje treba dostići; Slika je trajan zapis shvaćanja zdravlja u gradu; prezentacija Slike izaziva interes javnosti i medija te poboljšava razumijevanje zdravlja i zdravstvenih pitanja u gradu.

Podaci prikupljeni u Slici zdravlja prikazuju Labin kao dobro organiziranu zajednicu koja neprekidno i marljivo radi na razvoju vlastitih potencijala. Posebni izazovi koji se nameću Labinu (ali i drugim istarskim JLS-ima) su depopulacija i starenje stanovništva koji imaju utjecaj na cjelokupno društvo i traže sveobuhvatne koordinirane aktivnost.

Nakon što je Boris Rogić, stručni suradnik Službe civilne zaštite VZIŽ prezentirao Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2017. godinu prema kojem je stanje sustava civilne zaštite u Gradu  na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava

civilne zaštite kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama ista i prihvaćena od vijećnika Gradskog vijeća uz Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za

2018. godinu. Nakon dvije održane sjednice međustranačkog kolegija, gradski su vijećnici da danas održanoj sjednici Gradskog vijeća donijeli Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina. Naime, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Labina je osnovni dokument kojim se uređuje način rada Gradskog vijeća  pa će danas usvojene izmjene uz one koje su vezane za zakonsku obavezu (usklađivanje odredbi kojima je uređeno pitanje donošenja proračuna i donošenja odluke o privremenom financiranju, te s time u vezi i razrješenje gradonačelnika i njegovih zamjenika kao i raspuštanje Gradskog vijeća) te druge promjene o kojima je raspravljao međustranački kolegij ubuduće znatnije pridonijeti kvaliteti, efikasnosti i demokratičnosti Gradskog vijeća Grada Labina.

Gradski su vijećnici usvojili i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj –prosinac 2017. godine u kojem je gradonačelnik Valter Glavičić naglasio dvije stvari: brinemo se o mladima jer su naša budućnost i trudimo se biti što više grad naklonjen poduzetništvu.

„Da su nam mladi prioritet pokazuju i naša djela, ne samo riječi. Dodijelili smo 44 nove stipendije učenicima i studentima, pa je tako u veljači isplaćeno 138 stipendija mjesečno.

Povukli smo i optičku infrastrukturu do srednje škole, osnovnih škola, vrtića, SC-a Franko Mileta čime su ostvareni su tehnički preduvjeti za uvođenje e-dnevnika u osnovne i srednju školu, kao i e-upisa u dječji vrtić. To će uvelike olakšati roditeljima praćenje rada njihove djece, a uštedjet će im i puno vremena. Donijeli smo proračun za 2018. u kojem su osigurali novac za besplatne knjige svim osnovcima, a u drugom polugodištu 2017. ostvarili smo našu najavu da će u rujnu djecu od prvog do četvrtog razreda dočekati besplatni udžbenici. Jako me veseli da smo to u ovoj godini proširili na sve učenike osnovne škole. Spomenut ću još i da je odobreno 2,8 milijuna kuna bespovratnog novca za obnovu zgrada OŠ Ivo Lola Ribar PŠ Kature i Centralnog vrtića Pjerina Verbanac. Svima će biti ljepše i ugodnije nakon tih radova, a Labin je sve ljepši grad za život. Nadalje, zamijenjena je stolarija i obnovljeni sanitarni čvorovi u OŠ Matije Vlačića, a učenicima iz Rapca osiguran je besplatan prijevoz u produženi boravak u tu školu“, istaknuo je gradonačelnik Glavičić.

 

U nastavku sjednice donijeta je Odluka o utvrđivanju Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Labina, Odluka o dopuni Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji, Odluka o poništenju postupka javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije na temelju pisanog ugovora, Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Labina te prihvaćeno Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2017. godinu.

grad labin sjednica gradsko vijeće