Službeno izvješće s 45. sjednice Gradskog vijeća

Službeno izvješće s 45. sjednice Gradskog vijeća

19.3.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Jučer su gradski vijećnici u maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta, a sve kako bi se ispoštovale epidemiološke mjere, održali 45. redovnu sjednicu Gradskog vijeća, ujedno i posljednju sjednicu u ovome sazivu Gradskog vijeća.

Na samom početku sjednice se kao i inače održao Aktualni sat, na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, Zamjenici gradonačelnika, direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada i pročelnicima upravnih odjela Grada Labina.

Nakon aktualnog sata vijećnici su usvojili Dnevni red koji je ovoga puta imao ukupno osamnaest točaka.

Nakon usvajanja Zapisnika s prošle sjednice Vijeća, vijećnici su usvojili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2020. godinu, Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2021. godinu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 2. Izmjena i dopuna Statuta Umjetničke škole Matko Brajša Rašana Labin Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu odnosno trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Labina za 2020. godinu te Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2020. godinu.

Kao osma točka dnevnog reda usvojena je Odluka o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja - zgrada bivše apoteke u Labinu, Ulica Aldo Negri 6 koja je na ovom natječaju postigla prodajnu cijenu od čak 801.000,00 kn.

Vijećnici su donesli i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Labina, Odluku o izmjenama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina, Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina, Odluku o odgodi plaćanja i umanjenju naknade za koncesijska odobrenja za 2021. godinu, Odluku o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina kao i Odluku o produljenju važenja Lokalnog programa za mlade Grada Labina.

Primili su i  Informaciju o predanoj kandidaturi Grada Labina za dodjelu certifikata „Grad za mlade“ te donijeli Odluku o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Donijeti su i Zaključak o prihvaćanju prijedloga Aneksa broj 5. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova lokalne razine, odnosno njihovih izmjena i dopuna tijekom 2020. godine.

Obzirom na posljednju sjednicu vijeća u ovome mandatu, za kraj su se prisutnima obratili predsjednica Gradskog vijeća Eni Modrušan te Valter Glavičić, gradonačelnik Grada Labina.

„Brojne odluke poput donošenja Prostornog plana uređenja grada, stvaranja uvjeta za daljnji razvitak projekta aglomeracije kao najvećeg projekta u povijesti Labinštine, strategije kreativnog i kulturnog razvoja grada, urbanističkog plana naselja Rabac i mnogih drugih odluka nešto su čime smo stvorili uvjete za daljnji kvalitetan razvoj Labina. Hvala vam na suradnji, konstruktivnim raspravama i zajedničkim odlukama. Posebno, u ime nas vijećnika zahvaljujem i gradskoj upravi na čelu s gradonačelnikom Glavičićem na izvrsnoj suradnji tijekom cijelog mandata. Sretno svima!“ – zaključila je predsjednica vijeća Eni Modrušan

„Predsjednica vijeća navela je sve važne odluke koje ste kao saziv vijeća donijeli, a ja ću iskoristiti priliku da zahvalim na suradnji i radu u vijeću na kojeg svi zajedno možemo biti ponosni. Nakon četiri godine, slobodno možemo reći kako se u ovom sazivu dogodio jedan veliki pomak u komunikacijskoj razini gradskog vijeća. Od svih projekata i donesenih odluka te brojnih sjednica uvijek se razgovaralo o pravim temama i baziralo  na suradnji u svrhu dobrobiti Labina. Nadam se kako će i sljedeći saziv biti na ovoj razini ljudske komunikacije i htijenja za suradnjom na boljitak grada jer mislim da već dugo nešto ovakvo nije postignuto. Sjednice Gradskog vijeća Grada Labina pokazuju kako je naša zajednica, možda mala brojem stanovnika, ali velika srcem, napredovala te može biti na primjer ostatku države. Još jednom, čestitam svima na tome i hvala vam!“ – zaključio je tako gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić posljednju sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina u ovome četverogodišnjem mandatu.

sjednica gradsko vijeće dnevni red korona korona virus