Službeno Izvješće s 39. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno Izvješće s 39. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

15.7.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Jučer su gradski vijećnici održali 39. redovnu sjednicu Gradskog vijeća u prostorijama Grada Labina. Sjednica se održala sukladno svim propisanim mjerama Stožera te su u Velikoj vijećnici Grada Labina bili prisutni Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, predsjednica Vijeća, vijećnici i predstavnici medija, te predstavnici Grada koji su nadležni za nesmetanu provedbu sjednice.

Svi direktori javnih tvrtki i ustanova te pročelnici, odnosno izvjestitelji po pojedinim točkama Dnevnog reda, sjednicu su pratili iz drugih prostorija putem video linka te su u Vijećnicu ulazili po potrebi, odnosno u trenutku izvještavanja Vijeća. Na samom početku sjednice se kao i inače trebao održati Aktualni sat, no vijećnici ovog puta nisu postavili ni jedno pitanje.

Nakon usvajanja zapisnika s 37. izvanredne sjednice i 38. redovne sjednice Gradskog vijeća, novi je vijećnik, Dean Nestorović položio svečanu prisegu. Naime, obzirom da je vijećnik Ervin Mešanović (IDS-HNS-HSU) dana 7. srpnja 2020.  uputio  predsjednici Gradskog vijeća pisani zahtjev za stavljanjem mandata u mirovanje,  zahtjev  i prijedlog za zamjenika vijećnika razmatrala je Mandatna komisija Gradskog vijeća 10. srpnja 2020. godine te se zahtjev vijećnika i usvojio.

Vijećnici su sukladno dnevnom redu donijeli zaključke o  prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD Labin stan d.o.o. Labin za 2019. godinu, TD Vodovod d.o.o. Labin za 2019. godinu, Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2019. godinu te Izvještaj o radu Sportske zajednice Grada Labina za 2019. godinu.

Donesene su i Odluka o stavljanju van snage Odluke o odgodi dospijeća plaćanja poreza na potrošnju, Odluka o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu te Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina.

Grad Labin je na sjednici Gradskog vijeća dana 4. prosinca 2017. godine donio Odluku o pristupanju Grada Labina Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Potpisivanjem predmetne Povelje, lokalne i regionalne uprave u Europi javno se obvezuju da će slijediti načela ravnopravnosti spolova te u svojim sredinama provoditi odredbe propisane Poveljom. Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini određena je obveza potpisnika da u prihvatljivom vremenskom razdoblju razviju i usvoje Akcijski plan kojim će se definirati ciljevi i prioriteti potpisnica. Sukladno navedenom, Grad Labin je na sjednici Gradskog vijeća dana u studenom, donio Akcijski plan za ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. Navedenim je Akcijskim planom kao jedna od mjera na području političkog zastupanja i sudjelovanja u političkom i građanskom životu, određeno donošenje akta kojim se uspostavlja načelo ravnoteže u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Labina, a radi se upravo o Odluci kojom se uspostavlja načelo ravnopravnosti u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća, koju su vijećnici jednoglasno danas usvojili.

Na ovoj su sjednici, donesene i Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Grada Labina za 2020. godinu. Tako su vijećnici donijeli Odluku o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo u 2020. godini prim.dr.sc. Lucijanu Mohoroviću za dugogodišnji znanstveni rad i javno zdravstveni doprinos na području Grada Labina i šire zajednice.

Na prijedlog Gradonačelnika Grada Labina za dodjelu Godišnje nagrade Grada Labina u 2020. godini predložena je dr. med., spec. Epidemiolog Suzana Mušković te je prijedlog prihvaćen jednoglasno. Suzani Mušković dodijelit će se Godišnja nagrada Grada Labina za izniman dugogodišnji doprinos u zdravstvenoj prevenciji i angažmanu u civilnom sektoru.

Zahvale Grada Labina sukladno današnjim Odlukama dodijelit će se volonterskim timovima gradskog društva Crvenog križa Labin za aktivnosti tijekom mjera sprječavanja širenja zaraze virusom Covid -19 te dr.sc. Luki Iliću protestantskom župniku, svećeniku evangeličko – luteranske crkve u Balzheimu (Njemačka), za kontinuirano proučavanje djela Matije Vlačića Ilirika i promociju Labina.

Kao zadnju točku dnevnog reda, vijećnici su donijeli Odluku o dodijeli Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini u 2020. godini koja se dodjeljuje Toniju Juričiću iz Labina, Istarska 17, polazniku doktorskog studija University of Durham, za znanstvenoistraživački rad "The Last serb on a Parade: Co-Producing Political Satires in Post - Yugoslav Sphere“".

sjednica gradsko vijeće