Službeno Izvješće s 28. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno Izvješće s 28. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

28.11.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Jučer su gradski vijećnici održali 28. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu usvojeni su Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2018./2019 godinu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin i Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2018. godinu.

Donesena je i Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2020. godinu te Akcijski plan za ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Nakon toga uslijedile su točke dnevnog reda kojima su predstavljeni nacrti prijedloga programa unutar Nacrta Proračuna za 2020. godinu i to: Nacrt prijedloga Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2020. godinu, Nacrt prijedloga Programa jačanja gospodarstva Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Nacrt prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Nacrt prijedloga Programa promicanja kulture Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Razmatran je i Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu te je donesen Zaključak o određivanju roka za davanje amandmana koji je određen za 6. prosinac u 12 sati.

Kao dopuna dnevnom redu donesene su i Odluka o lokalnim porezima Grada Labina te Odluka o korištenju javnih površina.

gradsko vijeće proračun grad labin