Službeno Izvješće s 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno Izvješće s 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

29.10.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas su gradski vijećnici održali 27. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu usvojen je i rebalans Proračuna Grada Labina za 2019. godinu, odnosno njegove Druge izmjene i dopune. Tako su donesene Druge izmjene i dopune Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene, održavanja komunalne infrastrukture, jačanja gospodarstva, socijalnog programa, javnih potreba u sportu te programa promicanja kulture.

Jednoglasnim usvajanjem svih točaka današnjeg dnevnog reda Gradskog vijeća između ostalog usvojene su i  druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i Plana implementacije razvojnih programa za 2019. godinu te Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu.

Na sjednici vijećnici su donesli i Odluku o izradi IV. Izmjena Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike te Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za realizaciju kapitalnih projekata vodoopskrbe koji su prioritetni za pojedine jedinice lokalne samouprave na našem području.

Za kraj današnje sjednice donesena je Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2020. godinu.


sjednica gradskov vijeća.gradsko vijeće sjednica