Službeni izvještaj s 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

Službeni izvještaj s 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

27.2.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u ponedjeljak, 26. veljače 2018. godine osmu redovnu sjednicu. Sjednici je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.
Razmatrani su i donijeti sljedeći akti.


Jednoglasno je donijeta Odluka o prihvaćanju Plana  gospodarenja  otpadom  za  područje  Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017. - 2022. godine – separat za Općinu Raša.
Općinska načelnica Glorija Paliska informirala je vijećnike o odluci Skupštine Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin vezano za Projekt izgradnje kanalizacije i pročišćivača otpadnih voda naselja Raša. Skupština društva odlučila je Općini Raša, sukladno zaključku njenog Općinskog vijeća s prošle sjednice, predati cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na projekt, potrebnu za ishođenje akta gradnje. Rok za predaju dokumentacije je petak, 2. ožujka 2018. godine. Načelnica je naglasila da će vijećnike informirati o daljnjem tijeku postupka.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog izmjene Društvenog ugovora Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin, koji će biti upućen Skupštini društva.
Jednoglasno je donijeta Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Raša. Staut je usklađen s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Donijeta je Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća. Poslovnik je usklađen s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Jednoglasno je donijeta Odluka o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava nacionalnih manjina. Za predsjednika Komsije izabran je Zlata Fejzić, a za članove Vlajko Andrić, Aleks Bedrina, Salvadore Bajeramović i Danijel Fonović.


Jednoglasno je donijeta Odluka o izboru Komisije za predstavke i prijedloge. Za predsjednicu je izabrana Denis Jelčić, a za članove Mario Brezac i Nevres Mulavdić.
Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2017. godinu.
Jednoglasno je donijet Godišnji plan  razvoja  sustava  civilne  zaštite Općine Raša za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.


rasa.hr
općina raša raša gospodarenje otpadom