Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

12.8.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin otvara Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina. 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Labina. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

 

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu jasmina.mr@labin.hr najkasnije do ponedjeljka, 31. kolovoza 2015. godine.

 

Nacrt prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju

 

Svi dokumenti dostupni su i na linku http://www.labin.hr/node/6234.

savjetovanje zainteresirana javnost građani kupoprodaja poslovnih prostora nekretnine