Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Nacrt Plana gospodarenja otpadom – separat za Općinu Pićan

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Nacrt Plana gospodarenja otpadom – separat za Općinu Pićan

3.1.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

POZIV

zainteresiranoj javnosti

za dostavu prijedloga i mišljenja

na Nacrt Plana gospodarenja otpadom za područje GRADA LABINA i općina RAŠA, KRŠAN, SVETA NEDELJA I PIĆAN

– Separat za Općinu Pićan

Općina Pićan objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan – Separat za Općinu Pićan te poziva zainteresiranu javnost da se uključi u izradu općeg akta. Savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 30 dana u razdoblju od 03. siječnja do 02. veljače 2018. godine.

Za dostavu prijedloga i mišljenja koristi se isključivo priloženi obrazac. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na e-mail adresu: martina.bilic@pican.hr ili putem pošte na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine: www.pican.hr

Na temelju predloženog teksta Plana i pristiglih prijedloga i mišljenja, formulirat će se konačni tekst Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan – Separat za Općinu Pićan.

Prilog obavijesti čine: Nacrt Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan – Separat za Općinu Pićan, Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta i Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja.

Savjetovanje i svi dokumenti su dostupni na sljedećem linku: https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/525ab901-3abf-47df-b283-2e4b6274519a 

 

pican.hr

 

 

 

 

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pićan.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pićan.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Pićan.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pićan, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.02.2018.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Link na savjetovanje: https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/89a33c36-1a27-499a-9033-3f52dc7ff266

 

 

pican.hr

 

 

 

 

gospodarenje otpadom otpad smeće općina pićan