Savjetovanje s javnošću, Nacrt Proračuna Općine Kršan za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.

Savjetovanje s javnošću, Nacrt Proračuna Općine Kršan za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.

14.11.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Kršan objavljuje Nacrt proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu u svrhu savjetovanja s javnošću.

            Proračun Općine Kršan je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdahttp://krsan.hr/web/vijest.asp?id=1423ci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/0/, 136/12 i 15/15), a predlaže ga načelnik Općine Kršan, Općinskom vijeću koje ga donosi. Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

            Člankom 39. istog Zakona predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na trećoj, odnosno drugoj razini ekonomske klasifikacije, ali iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u Nacrtu prijedloga proračuna za 2019. godinu, podaci su prikazani na razini osnovnog računa. Izuzetak je financiranje aktivnosti pojedinih udruga, u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), temeljem koje će, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2019. godinu.

            Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu  opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan. 

            Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Kršan.

            Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. prosinca 2018. godine.

            Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan.


Prilozi: http://krsan.hr/web/vijest.asp?id=1423

općina kršan proračun prijedlog savjetovanje projekcije