RWE nece investirati u termoelektranu Plomin C

RWE nece investirati u termoelektranu Plomin C

20.4.2012. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Jučer se u Essenu u zapadnoj Njemačkoj održava Godišnja skupština dioničara poduzeća “RWE”, njemačkog poduzeća koje je jedan od najvećih proizvođača električne energije u Europi. RWE je zajedno sa hrvatskim HEP-om suvlasnik termoelektrane na ugljen Plomin 2 i do sada je slovio za jednog od najozbiljnijih investitora za novu termoelektranu na ugljen u Plominu; priopćeno je iz Zelene akcije..

U radu Godišnje skupštine je uz pomoć naših partnera, Urgewald i Bankwatch, sudjelovao voditelj energetskog programa Zelene akcije, Toni Vidan. Na plenarnoj sjednici Godišnje skupštine oko 15:30 h, Toni Vidan je uz pomoć partnera održao 5-minutni govor u ime Zelenog foruma, nacionalne mreže 42 udruge za zaštitu okoliša u Hrvatskoj. U govoru su objašnjeni razlozi za protivljenje udruga za zaštitu okoliša novoj termoelektrani na ugljen od 500 MW – Plominu C. U govoru je upozoreno na zakonske barijere izgradnji termoelektrane poput neusklađenosti sa nacionalnim i regionalnim prostorno – planskim dokumentima te na protivljenje okolišnih udruga još jednoj termoelektrani na ugljen u Hrvatskoj zbog lokalnog zagađenja i emisija stakleničkih plinova. Naime, u Prostornom planu Istarske županije navodi se da treći blok termoelektrane Plomin mora koristiti plin kao energent te da maksimalna snaga postojeće i planirane termoelektrane u Plominu može biti maksimalno 335 MW, iz čega slijedi da snaga novog bloka može biti maksimalno 125 MW. Također, u govoru je navedena činjenicu da se u Programu prostornog uređenja RH iz 1999. godine navodi “Do 2015. godine u Republici Hrvatskoj neće se graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen kao i nuklearnih elektrana”.

Na direktan upit u govoru da li je RWE zainteresiran investirati u Plomin C, predstavnik Upravnog odbora RWE-a je odgovorio da nisu zainteresirani ulagati u termoelektranu na ugljen ili plin na toj lokaciji. Predstavnik RWE-a je i dodao kako u ovom trenutku nemaju u planu investicije u nove termoelektrane na ugljen u Istočnoj Europi te da oni ne ulažu u “neprofitabilne projekte”.

Na direktan upit zašto RWE u Plominu 2 dozvoljava da pepeo sa odlagališta slobodno raznosi vjetar, a sprečavaju isto na lokacijama drugih termoelektrana na ugljen u Europi, predstavnik RWE-a je priznao da postoji problem sa pepelom i da postojeća situacija nije održiva. Predstavnik RWE-a je dodao da su spremni financijski investirati zajedno sa HEP-om 1,2 milijuna EUR-a u tehnološke mjere kako bi se taj problem što prije riješio.

-Projekt nove termoelektrane na ugljen “Plomin C” koji se hrvatskoj javnosti predstavlja kao gotova stvar niti ima sve potrebne ekološke dozvole niti ozbiljne investitore koji su u ovo vrijeme poticanja obnovljivih izvora energije i plaćanja penala na emisije stakleničkih plinova spremni ući u takav rizičan projekt; zaključuju u Zelenoj Akciji.(barkun)

te plomin te plomin 3 rwe gospodarstvo investicije energetika