Rupnik: Rockwool će puštati štetne materije u zrak

Rupnik: Rockwool će puštati štetne materije u zrak

9.10.2007. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija

ZELENA STRANKA OD OPĆINA U BLIZINI TVORNICE KAMENE VUNE TRAŽI NABAVKU MIKROBIOLOŠKIH PROČIŠĆIVAČA

Predsjednik Zelene stranke - Zelene alternative Josip Anton Rupnik uputio je zahtjev općinama koje se nalaze u neposrednoj blizini tvornice kamene vune Rockwool da na svojim područjima u krugu od dva kilometra zračne linije hitno nabave pročišćivače zraka. Zeleni, naime, traže da se mikrobiološki pročišćivači ugrade na području općina Pićan, Gračišće, Kršan, Nedeščina, Raša, Barban i grada Labina, dodajući da bi prednost pri nabavi trebali imati vrtići i škole te područja gdje se okuplja veći broj mještana. Rupnik veli da je i samo Ministarstvo zaštite okoliša priznalo da određeni zagađivači u zrak puštaju štetne materije te zatražilo da plate ekološku štetu.
- I Ministarstvo je priznalo zagađivanje zbog termoelektrane Plomin i cementare Koromačno, a sada će na red doći i tvornica Rockwool. Iz sredstava koja naplaćuje Ministarstvo ili pak direktno od zagađivača tražimo da lokalna samouprava barem djelomično zaštiti svoje mještane te da nabave pročišćivače. Općine trebaju osigurati prave informacije o štetnosti puštanja takvih materija u zrak jer one ne ostaju u zraku, već padaju na zemlju. Ljudi to udišu te dolazi do zagađenja zemljišta, vodnih resursa i poljoprivrednih proizvoda, pa uskoro možemo očekivati da će proizvođači hrane imati velikih problema oko plasmana svojih proizvoda, tvrdi predsjednik Zelene alternative.
Po njegovim riječima, ekološka naknada koju su dužni plaćati navedeni zagađivači ostaje u državnom budžetu te građani od toga nemaju nikakve koristi. Rupnik je napomenuo da je nezavisna studija utjecaja na okoliš koju je izradio dr. Stanko Uršić pokazala da će tvornica kamene vune u zrak puštati 360 tona sumpornog dioksida, 148 tona dušikovih oksida, 216 tona amonijaka, 40 tona ugljičnog monoksida, 47 tona fenola i 32 tone formaldehida.

Rockwool: Kvaliteta zraka prve klase

Iz Uprave Rockwoola jučer nam je odgovoreno da je prihvaćena studija utjecaja na okoliš utvrdila da će kad tvornica radi normalnim tijekom, postojeća zračna strujanja na tom području, kao i kvaliteta zraka, dugoročno ostati u klasi I, kao što je to, napomenuli su, i danas.

Ekologija pročišćivači Rockwool Rupnik zagađivač zelena Istra