Reforma koja bi trebala dovesti do financijskih ušteda, s jučerašnjim danom konačno krenulo KRESANJE TROŠKOVA DRŽAVNE UPRAVE

Reforma koja bi trebala dovesti do financijskih ušteda, s jučerašnjim danom konačno krenulo KRESANJE TROŠKOVA DRŽAVNE UPRAVE

2.1.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Riječ je o 54 tijela koja bi se trebala ukinuti ili spojiti s ministarstvima ili drugim društvima: od agencija s više od 600 zaposlenih, do društava sa samo dvoje zaposlenika, a cilj je učinkovita, brza, jednostavna i transparentna javna uprava.

 

Početkom nove godine na razini države kreće najavljivana reforma koja bi trebala dovesti do racionalizacije državne uprave i tijela s javnim ovlastima, a koja bi, osim što bi od nje korist trebali imati građani, rezultirala i određenim financijskim uštedama. Naime, nakon što je Vlada u kolovozu prošle godine usvojila zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, početak 2019. godine vrijeme je u kojemu se, na tragu te Vladine odluke, ukidaju i s drugim tijelima spajaju brojne agencije, zavodi, uredi.

Riječ je o 54 tijela koja bi se trebala ukinuti ili spojiti s ministarstvima ili drugim društvima: od agencija s više od 600 zaposlenih, do društava sa samo dvoje zaposlenika, a cilj je učinkovita, brza, jednostavna i transparentna javna uprava.

S obzirom da je osnivanje ili rad niza tih tijela bio razrađen kroz niz zakona, tako je i njihovo ukidanje predviđalo izmjene desetaka zakona, koje su na snagu stupile 1. siječnja 2019. godine, a odnose se na ukidanje i pripajanje 20-ak agencija, zavoda ili uprava, čije će poslove i djelatnike uglavnom preuzeti resorna ministarstva.  

Svakako jedno od najvećih spajanja dogodit će se u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP), kojem su pridruženi Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS), osim u dijelu vatrogastva, potom Hrvatski centar za razminiranje i Ured za razminiranje, Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost te Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

Funkcionalnost

Jedna od većih promjena unutar MUP-a jest uspostava ravnateljstva civilne zaštite, što bi, osim bolje organizacije, trebalo osigurati i više novca iz EU. Naime, novom organizacijom civilne zaštite želi se podići funkcionalnost sustava, i to na način da se tijekom nesreća i katastrofa u svakom trenutku zna s kojim snagama se raspolaže, te koliko je raspoloživih snaga za izlazak na teren, a ne manje bitno je da će se time pojačati odgovornost, odnosno transparentnost upravljanja i donošenja odluka. Spomenutim spajanjem očekuje se da će iz DUZS-a u MUP prijeći 630 službenika.

Poslove vatrogastva iz DUZS-a preuzet će Hrvatska vatrogasna zajednica, a za koju je predviđeno da od početka 2020. godine bude ustrojena kao središnje tijelo državne uprave. Naime, 2019. će se uz ostalo iskoristiti i da se na cjelovit način uredi djelatnost vatrogastva.

MUP će preuzeti i poslove Hrvatskog centra za razminiranje (HCR), konkretno sredstva za rad, nekretnine, prava i obveze, zaposlenike, koji tako od javnih, postaju državni službenici, a radi se o njih 155, od kojih 70 ima iskaznicu pirotehničara. Procjena je kako će se time uštedjeti 1,6 milijuna kuna zbog ukidanja nekih rukovodećih mjesta te dodatnih 550 tisuća zbog ukidanja upravnih i savjetodavnih tijela. Osim službenika HCR-a, razminiranje u Hrvatskoj obavlja oko 700 ovlaštenih pirotehničara u 39 trgovačkih društava. Oni su ti koji razminiraju, a HCR, odnosno MUP od 1. siječnja, samo nadgleda da se taj posao obavi po pravilima struke i kvalitetno. (Danijela BAŠIĆ PALKOVIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM I ONLINE IZDANJU

javne služba državna služba državni aparat mup duzs reforma