Reagiranje iz HEP-a: Udruge nastavljaju neargumentirano zastrašivati javnost

Reagiranje iz HEP-a: Udruge nastavljaju neargumentirano zastrašivati javnost

10.4.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Grupa udruga koja vodi kampanju protiv projekta TE Plomin C, u nedostatku realnih argumenata, već mjesecima hrvatsku javnost morbidno zastrašuje brojem ljudi koji će smrtno stradati ili teško oboljeti zbog rada TE Plomin C. Naglašavamo da se metoda koju je u izračunima koristio Greenpeace, nigdje ne koristi za potrebe studije utjecaja na okoliš za pojedinačne industrijske objekte, pa tako ni npr. u Danskoj ili Njemačkoj, državama s velikim kapacitetima u termoelektranama na ugljen, a na koje se ove udruge vole pozivati. Za domaću bi javnost, međutim, bio zanimljiv podatak koliki će, prema analizi Greenpeacea, biti udjel utjecaja TE Plomin C na lokalnoj i nacionalnoj razini. Na to pitanje njihova analiza ne odgovara. Studija utjecaja na okoliš, prihvaćena od strane Ministarstva, koristila je metodologiju razvijenu u sklopu projekta kojeg je financirala Europska komisija. Izračun je pokazao, primjerice, da će štetni utjecaj na lokalnoj razini iznositi tek oko jedan posto ukupnog utjecaja (a koji će zbog superiornije tehnologije TE Plomin C biti manji od sadašnjeg s lokacije TE Plomin). Tu činjenicu Zelena akcija i Zelena Istra uporno prešućuju.

PRVA KATEGORIJA KAKVOĆE ZRAKA U OKOLICI TE PLOMIN

Studija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo "Epidemiološka analiza specifičnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva Grada Labina i općine Kršan u odnosu na lstarsku županiju, RH i druge odabrane gradove" (2011.g.) pokazala je da nema značajnih odstupanja pokazatelja zdravstvenog stanja lokalnog stanovništva u vezi s potencijalnom izloženošću onečišćenjima zraka u odnosu na druge hrvatske gradove. To je očekivani rezultat jer je kakvoća zraka u okolici TE Plomin prve kategorije, što potvrđuju (javno dostupni i provjerljivi) podaci s mjernih postaja u okolici TE Plomin. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je u Rješenju o prihvatljivosti zahvata TE Plomin C na okoliš obvezalo HEP da poveća postojeći broj mjernih postaja i broj mjerenih parametara kakvoće zraka. HEP je nedavno već osuvremenio opremu u imisijskim postajama s namjerom da upravljanje postajama prijeđe u nadležnost lokalne samouprave, odnosno Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

EMISIJE U SKLADU S DIREKTIVOM EU O ZAŠTITI KVALITETE ZRAKA

Prestankom rada prvog bloka, kojeg će zamijeniti blok C, emisije sumporovih i dušikovih oksida te čestica bit će još manje (uz veću proizvodnju električne energije) u odnosu na današnje stanje i znatno manje od graničnih vrijednosti utvrđenih Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i graničnih vrijednosti koje se temelje na vrijednostima propisanima direktivom EU o zaštiti kvalitete zraka i na standardima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Što znači granična vrijednost? Prema definiciji SZO, to je ona razina onečišćenosti ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji, ili je najmanji mogući rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini. Razinu zaštite okoliša u TE Plominu C ilustrira podatak da kad bi sve europske elektrane koje su danas u pogonu radile s razinom tehnologije i mjerama zaštite okoliša kakve će biti u TE Plominu C, emisije iz termoelektrana bi se na razini Europe smanjile deset puta.

ZALAŽEMO SE ZA STROGO POŠTIVANJE NORMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Neumjesno je i zlonamjerno dovođenje u vezu TE Plomin s događajima, nepravilnostima u radu, količinom onečišćenja i zdravstvenim posljedicama od rada talijanske termoelektrane Vado Ligure. Velika je razlika već u vrsti goriva. U Plominu koristimo visokokvalitetni kameni ugljen koji sadrži od 0,3 do 1,4 sumpora, te će i novi blok koristiti isključivo niskosumporni ugljen. Dakako da pozdravljamo akciju talijanskog pravosuđa, jer se zbog prekograničnog utjecaja industrijskih onečišćivača, posebno zalažemo da se i u našem susjedstvu strogo poštuju norme zaštite okoliša.

 

PR

Foto:

Današnji prosvjed ispred Vlade RH

 

 

 

plomin te plomin 3 udruge zelena akcija vlada hep reagiranje