Raspisan natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji

Raspisan natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji

8.5.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Kultura

Dana 8. svibnja raspisan je natječaj za izlaganje u 2015. godini za Gradsku galeriju Labin.

 

Odnosi se na zaprimanje zamolbi koje mogu dostaviti umjetnici, grupe umjetnika ili likovni kritičari/ kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.

Prijaviti se mogu samostalne i skupne izložbe, radionice, akcije, performansi, kustoske koncepcije, interdiciplinarni projekti.

Rok prijave je 09. lipnja 2014.

Prijava treba sadržavati:

1. detaljan opis projekta

2. životopis umjetnika i podatke o autorima (ukoliko se radi o zajedničkom projektu)

3. opis prostornih potreba

4. opis tehničkih potreba (video projektori, ozvučenje, postamenti i sl.)

5. CD s vizualnim materijalom o izložbi ili projektu (fotografije, crteži, skice, nacrti i sl.)

 

 

Prijave se mogu donijeti u Gradsku galeriju Labin, poslati poštom na adresu: Grad Labin, Gradska galerija Labin, Ulica 1. Maja 5, 52220 Labin, Hrvatska  s napomenom „ZA NATJEČAJ 2015.“ i poslati mailom (E-mail: galerijalabin@gmail.com )

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 


Prijave razmatra Stručni savjet Gradske galerije Grada Labina, a rezultati će biti objavljeni na web stranicama Grada Labina i poslani mailom svim prijavljenim kandidatima.

 

gradska galerija galerija natječaj program kultura