Raspisan Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Raspisan Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

26.6.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11. i 64/15.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/15-01/2-259, URBROJ: 2144-01-01-15-1 od 15. lipnja 2015. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. Pisane ponude u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11. Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11, odnosno u ponedjeljak, 13. srpnja 2015. godine u 12,00 sati.

natjecaj zakup nekretnine labin