Raški zaljev: Luka nautičkog turizma ili kamenolom?

Raški zaljev: Luka nautičkog turizma ili kamenolom?

15.10.2014. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Natječaj za koncesiju za zonu Sv. Mikula kod Raklja mora biti javan i na njega se može javiti svatko. Tvrtka T.I.S.S.O. Adriatica iz Pule izrađuje Urbanistički plan turističke zone Sv. Mikula, a za očekivati je da će možda imati neku prednost pred ostalima, ali joj nitko i ništa ne garantira da će na natječaju i dobiti koncesiju, rekao nam je pročelnik Općine Marčana Zlatko Cetina. Odluku o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističkog područja "Sv. Mikula", odnosno nautičke luke, prema kojoj plan izrađuje pulska tvrtka njemačkih investitora, marčansko je Općinsko vijeće donijelo koncem rujna.

Dozvola za nautičku luku

Gdje je interes tvrtke da ulaže novac u prostornoplansku dokumentaciju za Luku nautičkog turizma i hotel, a nema jamstva da će joj to područje na koncu i pripasti? Damir Depope, prokurist T.I.S.S.O. Adriatice, navodi da nije neuobičajeno da projektantska tvrtka investira u planove za zemljište kojim još uvijek ne raspolaže, niti se radi o poslovnom riziku jer im ulaganja u UPU moraju biti priznata.

- Prostorni planovi Istarske županije i Općine Marčana predviđaju da netko mora napraviti UPU turističkog područja Sv. Mikula. Mi smo od Županije dobili 2011. ovlaštenje da zatražimo lokacijsku dozvolu za nautičku luku nakon što bude izrađen UPU tog područja, a bez tog plana ne može ni Županija raspisati natječaj za koncesiju na koji ćemo se svakako javiti. Zato idemo u izradu plana. Ako T.I.S.S.O. Adriatica ne dobije koncesiju, onda će odabrani koncesionar morati, prema odluci koja je prije četiri-pet godina donesena na županijskoj i državnoj razini, našoj tvrtki vratiti ulaganja, objašnjava Depope. Troškovi izrade UPU-a procijenjeni su na 250 tisuća kuna, s tim da je geodetska podloga već izrađena.

Urbanistički plan marine u Raškom zaljevu je prema ranijim planovima trebala izraditi tvrtka Maškun, koja od sredine ''90-ih eksploatira tamošnje polje Podrola, no za to, kako čujemo, više nije zainteresirana. Od ove godine Maškun posjeduje i petogodišnju koncesiju za ograničenu eksploataciju u svrhu sanacije kamenoloma na čijem se mjestu planira graditi luka nautičkog turizma s ugostiteljsko-turističkim objektima.

Rakljanski kamenolom

No, radovi još nisu počeli jer se čeka i dobivanje pomorske koncesije za luku specijalne namjene. Naime, Maškun je dužan 95 posto transporta kamenog materijal obaviti morskim putem, odnosno brodovima. Odluka o koncesiji za luku ovih se dana čeka iz Vlade Republike Hrvatske.

Ranije smo pisali da bi saniranje kamenoloma moglo početi i prije ljeta, a sada je vidljivo da će se na to čekati barem do zime. Uostalom, sanacija je, upozoravaju već godinama članovi Udruge za zaštitu raškog zaljeva iz Raklja, trebala prema Prostornom planu Općine i Županije, biti završena još 31. prosinca 2010. godine! Općenito je o rokovima, kada je rakljanski kamenolom u pitanju, nezahvalno govoriti, pa i na pitanje kada će UPU biti završen teško nalazimo konkretan odgovor.

Prema akterima, izrada plana teći će paralelno s radovima u kamenolomu, a bio UPU završen ili ne, taj se plan neće moći primijeniti prije nego Maškun zaista i ne pripremi kamenolom za gradnju marine. (Zvjezdan STRAHINJA)

 

 

nautika raški zaljev kamenolom koncesija