Radovi na obnovi fasade, sanaciji oborinske kanalizacije i zamjeni elektroinstalacija u Srednjoj školi Mate Blažine teku po planu

Radovi na obnovi fasade, sanaciji oborinske kanalizacije i zamjeni elektroinstalacija u Srednjoj školi Mate Blažine teku po planu

11.8.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Radovi na obnovi fasade, sanaciji oborinske kanalizacije i zamjeni elektroinstalacija Srednje škole Mate Blažina započeli su sredinom srpnja  pratećim investicijama Istarske županije koje nisu obuhvaćene projektom energetske obnove. Navedene prateće investicije pokazale su se nužne zbog cjelovitosti zahvata - sanacijom oborinske kanalizacije oko škole, kroz zatvorene kanale u školskom dvorištu škola će ubuduće imati kvalitetnu odvodnju i spoj preko 3 glavna kolektora na buduću javnu oborinsku mrežu.

Paralelno se krenulo sa demontažom  postojeće elektroinstalacije i elektroinstalacijskim radovima.

 Radovi na projektu cjelokupne energetske obnove Srednje škole Mate Blažine, inicirani od strane Istarske županije, započeli  su skidanjem i postavljanjem vanjske PVC stolarije,  dovršeno je rušenje stropne konstrukcije na drugom katu zgrade prema glavnoj ulici kako bi se postavile gipsane ploče i toplinska izolacija krova.

 Početkom kolovoza postavljena je građevinska skela na fasadi te se  pristupilo se pregledu i tzv. pranju fasade prije postavljanja kamena i toplinske izolacije.

 Zamijenjeni dio elektroinstalacija po školi te uklonjena kompletna zastarjela rasvjeta udovoljiti će novim standardima i zahtjevima energetske učinkovitosti.

 

 

obnova srednja škola mate blažina radovi fasada