PU Istarska: Upozorenje lovcima!

PU Istarska: Upozorenje lovcima!

24.10.2013. // PU Istarska // Objavljeno u kategoriji Crna kronika

Zakonom o oružju propisano je kako je lovačko oružje ''''vatreno oružje kategorije B kojim se smije loviti divljač po propisima o lovstvu''''. Lovačko oružje ne smije se nositi bez oružnog lista i isprave o identitetu te se ne smije upotrebljavati izvan lovišta, civilnih strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.  S oružjem i streljivo mora se postupati s osobitom pažnjom, a to se prije svega odnosi na pravilno čuvanje, pravilnu i stručnu upotrebu, nošenje, prenošenje i držanje oružja u ispravnom stanju.

Sukladno članku 30. Zakona o oružju,  oružje i streljivo moraju se čuvati tako da nisu dostupni osobi koja nije  ovlaštena posjedovati ga  (osobito djeci), zaključani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene uporabe. Oružje i streljivo moraju se čuvati u stambenom ili drugom prostoru koje se nalaze u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika ili korisnika oružja i streljiva. Iznimno, fizička osoba kojoj je izdan oružni list za držanje oružja smije nositi takvo oružje samo radi popravljanja ili prepravljanja, te korištenja na streljištu, nenapunjeno u odgovarajućim navlakama ili kovčezima.

Za osobe koje oružje i streljivo ne čuvaju u skladu s navedenom zakonskom odredbom propisana je novčana kazna od 3.000 do 15.000 kuna uz izricanje zaštitne mjere oduzimanja oružja i streljiva.

Hrvatski državljani i stranci u svrhu lova mogu preko državne granice prenositi do 3 komada odgovarajućeg oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima, te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima, bez mogućnosti prodaje istog.

Za osobe koje oružje i streljivo ne prenose u skladu s navedenom zakonskom odredbom propisana je novčana kazna od 1.000 do 10.000 kuna uz izricanje zaštitne mjere oduzimanja oružja i streljiva.

Zakon isto tako propisuje da se oružje za lov može posuđivati, ali samo osobama koje imaju oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja. U slučaju gubitka ili krađe lovačkog oružja i streljiva, vlasnici su dužni bez odgode prijaviti policiji takve događaje.

 

upozorenje lovci krivolovci kazna zakon o lovu