PU Istarska: Savjeti vozačima za vrijeme zimskih uvjeta na cestama

PU Istarska: Savjeti vozačima za vrijeme zimskih uvjeta na cestama

3.2.2018. // PU Istarska // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Kako se tijekom subote na području Ćićarije, Buzeta, Pazina i Labina očekuju nepovoljne vremenske prilike, Policijska uprava istarska poziva vozače na oprez. U takvim uvjetima zbog mogućeg snijega ili pojave poledice na kolniku opreznije treba voziti po mokrim i skliskim kolnicima te brzinu vožnje prilagoditi stanju i uvjetima na cesti. Osim što je način vožnje potrebno prilagoditi uvjetima ne cesti, treba pripremiti i motorno vozilo za zimske uvjete vožnje i nabaviti zimsku opremu.

Osim toga, zimska oprema obvezna je na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.  

Zimski uvjeti na cestama

·         Zimski uvjeti na cesti su uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

·         Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu (kazna za vozače 700 kuna ako ne očiste vjetrobransko staklo). 

·         Kako je temeljem članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijeloOdluku o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj , obaveza korištenja zimske opreme prema navedenoj Odluci, propisana je u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obavezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.

·         Novčanom kaznom u iznosu od 5 do 15 tisuća kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od tisuću i pol do 5 tisuća kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

·         Novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka, te ako namotornom vozilu prije uključivanja u promet, ne očisti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.

·          

·         Zimska oprema

·         Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti (NN 85/2016) propisano je:

·          (1) Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

·         (2) Zimskom opremom autobusa sukladno ovom Pravilniku, smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.

·         (3) Pneumatici s čavlima ne smiju se postavljati na motorna vozila.

·         (4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vojna vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

·         Pneumatici

·         (3) Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd) i marki/tipu.

·         (4) Dubina utora pneumatika po gaznoj površini mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,60 mm.

·         (5) Zimski pneumatik je pneumatik čiji je profil, sastav i struktura gazećeg sloja konstruirana tako da po blatu, zimskim i snježnim uvjetima postiže bolje rezultate od ostalih cestovnih pneumatika.

·         (6) Zimski pneumatici označeni su oznakama M+S, M.S. ili M&S.

·          

·         Bez zimske opreme u vrijeme zimskih uvjeta isključenje i novčana kazna

·         Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. 

·         Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.

·         Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo s ugibališta i sličnih mjesta.

·         Novčanom kaznom u iznosu od 10 do 30 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

·         Novčanom kaznom u iznosu od tisuću i pol do 5 tisuća kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

·         Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registracijske pločice. 

·         Novčanom kaznom u iznosu od 3 do 7 tisuća kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine.

·          

·         Savjeti vozačima i drugim sudionicima u prometu

·         Na put uvijek krećite odmorni, izbjegavajte polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena.

·         Na auto-karti proučite dionicu kojom želite putovati, ali i alternativne pravce.

·         Prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva (npr. vlak).

·         Za odlazak na posao i druge obaveze u gradu, za vrijeme većih snježnih padalina, koristite vozila javnog gradskog prijevoza.

·         Bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek držite u vozilu.

·         Prije polaska na put obavezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju "mrtve kutove"), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača.

·         Prilikom polaska na duži put, gorivom potpuno napunite rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokazivaču goriva pokazuje razinu ispod pola, dopunite rezervoar te izbjegavajte vožnje na rezervi.

·         Prilikom opremanja vozila zimskim gumama (oznaka M + S), naglašavamo zakonsku obavezu korištenja takvih guma na svim kotačima vozila, a ne samo na pogonskim. Zimske gume samo na pogonskim kotačima i prednjim pogonom omogućuju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan.

·         Koristite gume koje propisuje, odnosno preporuča proizvođač vozila.

·         Vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) guma. Predlažemo da i prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg za vaše vozilo.

·         Brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti.

·         Poštujte ograničenje brzine (zakonsko ili ono postavljenim prometnim znakom).

·         Pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas, imajući na umu duži zaustavni put.

·         Izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja.

·         Pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji.

·         Ukoliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako biste otklonili nove opasnosti, te žurno obavijestite policiju.

·         Kada se krećete kao pješaci, noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću ili se označite reflektirajućim materijalima.

·         Koristite bicikle s ispravnom signalizacijom, uređajima i opremom jer je vrlo bitno da vas ostali vozači na vrijeme uoče. Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, prilikom vožnje biciklom koristite reflektirajući prsluk ili reflektirajuću biciklističku odjeću.

·         Vozači traktora i radnih strojeva, provjerite tehničku ispravnost vašeg vozila, kao i ispravnost svjetala i ostale signalizacije priključnih vozila.


Foto: Ilustracija

pu istarska snijeg zima promet upozorenje