Prvi maj d.o.o: Korisnicima preporučenom poštom poslane Izjave o načinu korištenja javne usluge

Prvi maj d.o.o: Korisnicima preporučenom poštom poslane Izjave o načinu korištenja javne usluge

15.6.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Ovaj tjedan na adrese oko 13.000 korisnika na Labinštini poslali smo preporučenu poštu koja sadrži Izjave o načinu korištenja javne usluge, pismo obraćanja direktora g. Alena Golje, izvadak iz novog cjenika, informativnu brošuru Otpad nije smeće i račun za lipanj.Za početak, u informativnoj brošuri korisnici će moći pročitati novosti o novom sustavu gospodarenja otpadom. Izjave o načinu korištenja javne usluge posebno su važne jer kada su ispunjene i potpisane imaju snagu ugovora. Putem tih izjava korisnici se opredjeljuju za određeni volumen posude kojeg žele koristiti (a o čemu ovisi i obračun cijene odvoza otpada uvođenjem novog cjenika). Korisnike se umoljava da racionalno i objektivno procijene potrebnu veličinu posuda. 1.MAJ preporuča posude od 80 litara za domaćinstva sa do dva članova, 120 litra za domaćinstva sa tri ili četiri članova, a 240 litara za pet ili više članova. Izjave je potrebno ispuniti, potpisati i dostaviti 1.MAJ-u u roku 15 dana putem pošte, e-maila ili osobno. Ukoliko se to ne učini, smatrati će se da su prihvaćeni uvjeti 1.MAJ-a.


Također, idućeg tjedna započinjemo sa radom call centra koji će raditi od 8 do 17 sati i to od ponedjeljka do subote. Korisnici će moći putem call centra tražiti informacije.prvimaj.hr

prvi maj komunalno prezentacija otpad gospodarenje otpadom alen golja