Stampar M - Stampar

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina

16.3.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Poglavarstvo Grada Labina na posljednjoj je sjednici donijelo Zaključak o utvrđivanju prijedloga Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2009. godinu. Proračun Grada Labina za tekuću  godinu donijet je u prosincu 2008. godine u iznosu od 101,7 milijuna kuna. Predloženim izmjenama i dopunama sveukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 141,3 milijuna kuna, što je 38,9 posto više u odnosu na prvobitni proračun.

Nominalno je najveće povećanje prihoda planirano u podskupini Donacija od pravnih i fizičkih osoba gdje su se prihodi povećali u iznosu od 37 milijuna kuna.

Ta se sredstva odnose na sklopljeni Ugovor o prijenosu prava vlasništva nekretnina Gradu Labinu bez naknade, a koji je zaključen temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske između Hrvatskog fonda za privatizaciju kao prenositelja i Grada Labina kao stjecatelja.

Sukladno tome, do najvećeg povećanja rashoda došlo je kod Rashoda za nabavu neproizvedene imovine, a odnosi se na  prijenos nekretnina i  zemljišta unutar građevinskog zemljišta.

proračun izmjene i dopune prihod balansiranje HFP građevinsko zemljište