Proračun Grada Labina za 2015. godinu na javnoj raspravi

Proračun Grada Labina za 2015. godinu na javnoj raspravi

2.12.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin provodi Savjetovanje s zainteresiranom javnošću o nacrtima onih općih akata kojima se uređuju pitanja čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

Grad Labin otvara Savjetovanje s zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Grada Labina za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu počevši od 1. prosinca do 10. prosinca 2014. godine do 12,00 sati.

 

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodnim novinama» broj 26/10. i 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine»  broj 124/14.). Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodne mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Grada.

 

Prijedlog i obrazloženje Proračuna te Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti u nastavku teksta:

 

Proračun Grada Labina za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Opći dio proračuna

Opisni dio proračuna

Obrazloženje proračuna

Program jačanja gospodarstva za 2015. godinu

Program pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata u 2015. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Socijalni program Grada Labina za 2015. godinu

Kulturni program pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2015. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2015. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do srijede, 10. prosinca 2014. godine do 12,00 sati dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi prijedlog, putem obrasca na mail adresu: jasmina.mr@labin.hr.

 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Labina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

 

 

proračun javna rasprava grad labin