Pristupanje Povelji o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora (dostupno za preuzimanje)

Pristupanje Povelji o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora (dostupno za preuzimanje)

26.4.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin je na sjednici Gradskog vijeća od 23. ožujka 2009. godine donio

Povelju o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora,

koja je objavljena u „Službenim novinama Grada Labina“, broj 4/09., a stupila je na snagu  08. travnja 2009.godine.

Danom stupanja na snagu, Povelji mogu pristupiti svi oblici slobodnog i dobrovoljnog udruživanja koji se u duhu ove povelje smatraju civilnim sektorom, davanjem izjave o pristupanju Povelji.

Potpisivanje izjave o pristupanju Povelji organizira se u srijedu, 29. travnja 2009. godine u 14,00 sati u prostorijama Grada Labina.
 

suradnja neprofitni sektor udruživanje pristupanje civilni sektor