Prezentiran geografski informacijski sustav Grada Labina (GIS) upravljanja sustavom komunalne infrastrukture Grada Labina

Prezentiran geografski informacijski sustav Grada Labina (GIS) upravljanja sustavom komunalne infrastrukture Grada Labina

19.2.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina vijećnicima je prezentiran geografski informacijski sustav Grada Labina (GIS) koji je najmoderniji način jednostavnog upravljanja kompleksnim sustavom kompletne komunalne infrastrukture Grada Labina.

 

Prikupljanje terenskih podataka za GIS bazu radili su djelatnici upravnog odjela za komunalne djelatnosti te ih je stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Danijel Žužić postepenim obrađivanjem implementirao u sustav. Prikupljanje podataka će se vršiti i dalje te se svakim danom baza se sve više upotpunjava i unaprjeđuje.

 

GIS se slaže na ortho-foto kartu Grada Labina tj. slojevi svakog pojedinog segmenta se mogu pojedinačno ili zbirno postavljati na kartu i svaki segment nosi u sebi podatke o točnoj lokaciji sa terena, opis, specifikacije npr. materijala, slikovni ili video zapis, podaci o katastarskim česticama, zk. izvatke u privitku, tj. što god poželimo može biti obuhvaćeno u atributima svakog pojedinog segmenta.

 

Tako baza nerazvrstanih cesta  ima sveukupno 479 linijskih segmenata koji obuhvaćaju oko 128 km nerazvrstanih cesta, svaki segment ima u sebi 10 atributnih podataka što u konačnici znači 4,790 informativnih podataka o cestama. Baza kompletne infrastrukture trenutno ima sveukupno oko preko 10.000 segmenata sa popratnim podacima koji prelaze 50.000 atributnih podataka.

 

 GIS nam omogućuje:

  1. pravodobno informiranje nadležnih službi u slučaju hitnih intervencija na terenu s obzirom da na svakoj točki terena možemo provjeriti koja infrastruktura se nalazi ispod površine
  2. momentalno filtriranje bilo kakvih podataka potrebnih npr. za izradu statistike u svrhu budućeg planiranja ili analize postojećeg stanja.
  3. registar imovine povezan na ortho-foto kartu, lakše praćenje troškova održavanja, ocjenjivanje stanja infrastrukture, određivanje točnog prioriteta održavanja te u konačnici ušteda sredstava, vremena i podizanje same kvalitete infrastrukture.
  4. stvaranje temelja za buduće planiranje i kandidiranje određenih projekata sanacije ili unaprjeđenja komunalne infrastrukture na sufinanciranje od strane fondova

 

 

Na ovom izuzetnom projektu gradski vijećnici su čestitali Donaldu Blaškoviću, pročelniku Upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Labina i Danijelu Žužiću, stručnom suradniku za održavanje komunalne infrastrukture u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti.

 

 

ceste infrastruktura