Preuzmite potrebnu dokumentaciju za sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi

Preuzmite potrebnu dokumentaciju za sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi

13.3.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin je, kao osnivač Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i Osnovne škole Matije Vlačića, 7. ožujka 2018. godine iskazao interes za suradnju sa Zakladom „Hrvatska za djecu“, za sudjelovanje u projektu „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama u 2 hrvatske županije za drugo polugodište šk. god. 2017./2018.“

Ponavljamo, ovogodišnji uvjeti financiranja su:

 - sufinanciranje troškova školske prehrane za cijelo drugo polugodište šk. god. 2017./2018. (+/- 101 radni dan) za svu djecu u potrebi čiji roditelji/skrbnici dokažu ispunjavanje propisanih uvjeta

- sufinanciranje po osnovi 1 obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kn (pet kuna i pedeset lipa) po obroku – to znači ukupno 5,5 kn/dijete za svaki radni/nastavni dan drugog polugodišta školske godine 2017./2018. … slijedom ovoga, roditelji koji su sami financirali školsku prehranu u prethodnim mjesecima/danima drugog polugodišta tekuće šk. god. imaju pravo ostvariti proporcionalni povrat novaca za dosad ostvarene troškove (od početka drugog polugodišta do danas) sukladno naprijed izloženom modelu, a roditelji koji nisu imali takve troškove mogu od 1. 3. 2018. do kraja polugodišta ostvariti pravno na sufinanciranje po naprijed izloženom modelu ukoliko dokaznom dokumentacijom dokažu da ispunjavaju propisane uvjete

 Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

  •  dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole koja je u nadležnosti nekog od naprijed spomenutih osnivača osnovnih škola, pri čemu osnovna škola ne može biti privatna i/ili bilo koja druga škola za pohađanje koje se plaća školarina

  • prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva, sukladno Zakladinom Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, odnosno za razdoblje od 1. 1. 2017. do 28. 2. 2018.

  • obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2017./2018.

 

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:

  •  potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (vidjeti iznad Prilog 3)

  • potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 1. 1. 2017. do 28. 2. 2018. (godišnja potvrda za 2017. i dvije mjesečne potvrde za siječanj i veljaču)

  • izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji dostavi Zaklada (vidjeti iznad prilog 4)

 

Dodatno, ako su roditelji sami financirali školsku prehranu u prethodnim mjesecima/danima drugog polugodišta, trebaju dostaviti i nekakav dokaz o tome (uplatnice i sl. za siječanj – veljača 2018., odnosno siječanj – ožujak 2018.)


Molimo sve zainteresirane roditelje da traženu dokumentaciju dostave školama najkasnije do 26. ožujka 2018. godine.

obrok marenda škola oš ivo lola ribar oš matija vlačić