Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme ljetnih manifestacija

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme ljetnih manifestacija

13.6.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst i 8/13.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17. i . i 2/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacija Labin Art Republike, Fešte Petrova i Noći Grada Labina.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME MANIFESTACIJA 16. FEŠTA PETROVA I NOĆ GRADA LABINA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJA LABIN ART REPUBLIKE

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 21. lipnja 2018. u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.   

poziv petrova javna površina