POZIV potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Raša za 2015. godinu

POZIV potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Raša za 2015. godinu

26.8.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Raša, na temelju Zakona  o proračunu, objavljuje POZIV potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava za 2015. godinu. Javne potrebe koje se financiraju sredstvima iz proračuna Općine Raša su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od  interesa za općinu. 

Neprofitne organizacije, društva, udruge i dr. zahtjeve za uvrštenje u Proračun Općine Raša za 2015. godinu mogu dostaviti najkasnije do 22. rujna 2014. na adresu: OPĆINA RAŠA, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 RAŠA.

Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima (može se preuzeti u prilogu ove objave ili u pisarnici Općine Raša). 

Zahtjev mora sadržavati:
- osnovne podatke korisnika 
- Program rada i aktivnosti te Financijski plan za 2015. godinu s prikazom planiranih prihoda iz svih izvora financiranja i svih rashoda te posebno navedenim iznosom sredstava koji se traži od Općine Raša
- popis članova / korisnika usluga / štićenika s područja općine Raša
- presliku Rješenja o registraciji – dokaz o upisu u sudski ili drugi registar sa svim kasnijim izmjenama
- presliku Zapisnika s posljednje održane Skupštine.

Podnositelji zahtjeva koji su u 2013. i 2014. godini bili korisnici proračunskih sredstava Općine Raša dužni su dostaviti i analizu izvršenja programa te financijska izvješća s uključenim svim prihodima i rashodima za razdoblje 01-12/2013. i 01-06/2014. godine s procjenom ostvarenja do kraja 2014. godine.
 
 
 
 

općina raša raša proračun poziv