Poziv na prethodnu raspravu za izmjene i dopune PPUGL i UPU naselja Kapelica

Poziv na prethodnu raspravu za izmjene i dopune PPUGL i UPU naselja Kapelica

16.5.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin je krajem 2021. godine sklopio ugovor za izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina sa ovlaštenim izrađivačem tvrtkom PLAN 21 d.o.o. Rijeka i Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica sa ovlaštenim izrađivačem tvrtkom URBANISTICA d.o.o. Zagreb.  U tijeku je izrada Nacrta prijedloga spomenutih planova. Nositelj izrade planova je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akta za gradnju. Kako bi već u ovoj fazi uključili i informirali zainteresiranu javnost o izradi Nacrta prijedloga oba plana, a prije službenog upućivanja istih na javnu raspravu,  

P O Z I V A M O
sve zainteresirane 19. svibnja 2022. godine u 1700 sati
u Gradsku knjižnicu Labin (Polivalentna dvorana), Rudarska 1a, 


gdje će predstavnici Grada Labina i Izrađivača Plana prezentirati bitne pokazatelje koji su od utjecaja na izradu Nacrta prijedloga

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina sa posebnim naglaskom na dosad zaprimljene zahtjeve za Izmjenu i dopunu Prostornog plana.

01. lipnja 2022. godine u 1700 sati u Gradsku knjižnicu Labin
(Polivalentna dvorana), Rudarska 1a,

 
gdje će predstavnici Grada Labina i Izrađivača Plana prezentirati bitne pokazatelje koji su od utjecaja na izradu Nacrta prijedloga

Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica sa posebnim naglaskom na izmjene u planskim rješenjima u dijelu prometa i na dosad zaprimljene zahtjeve za Izmjenu i dopunu Urbanističkog  plana.

izmjene i dopune urbanistički plan uređenja kapelica upu kapelica javna rasprava