Potvrđene cijene: Smještaj u Domu u Labinu do tri tisuće eura mjesečno - upisi do 20. siječnja 2024. - subvencije od 10 do 55 %

Potvrđene cijene: Smještaj u Domu u Labinu do tri tisuće eura mjesečno - upisi do 20. siječnja 2024. - subvencije od 10 do 55 %

4.1.2024. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Upravno vijeće novog Doma za starije u Labinu koji će prve korisnike primiti sredinom veljače utvrdilo je cijene usluge smještaja za stambeni i stacionarni dio, Odjel za Alzheimer i Odjel za gerijatrijsku palijativu, s obzirom na tip smještajne jedinice i stupanj njege.

U stambenom dijelu za prvi stupanj njege cijena za jednokrevetnu sobu mjesečno iznosi 1.400 eura, za dvokrevetnu sobu 1.300 eura, a za apartman 3.000 eura. U stacionarnom dijelu u drugom stupnju njege jednokrevetna soba stoji 1.550 eura, dvokrevetna 1.450 eura, a u trećem stupnju njege jednokrevetna soba stoji 1.720, dvokrevetna 1.620, a trokrevetna 1.550 eura. U četvrtom stupnju njege korisnik će jednokrevetnu sobu plaćati 1.820 eura, dvokrevetnu 1.720 eura dok će u Odjelu za Alzheimer cijene biti najviše i to za jednokrevetnu sobu 1.950 eura, a za dvokrevetnu 1.850 eura mjesečno. U Odjelu za gerijatrijsku palijativu jednokrevetna soba stajati će 1.950, a dvokrevetna 1.850 eura mjesečno.

Punu cijelu smještaja plaćat će korisnici koji su primljeni u Dom u prvoj polovini mjeseca, dakle do 15. dana u mjesecu, dok će oni koji dođu u dom u drugoj polovini mjeseca, dakle od 16. do zadnjeg dana u mjesecu, taj prvi mjesec boravka plaćati polovinu pune cijene smještaja.


Sukladno odluci Grada Labina od 21. prosinca 2023. godine, Grad Labin sudjeluje u troškovima smještaja korisnika koji u trenutku smještaja imaju prebivalište na području Grada Labina najmanje pet godina i to 55 posto cijene smještaja i njege za korisnike čiji mjesečni prihod iznosi do 400 eura, 50 posto cijene smještaja i njege za korisnike čiji prihod iznosi od 400,01 do 650 eura, 30 posto za korisnike s prihodom od 650,01 do 800, eura i 10 posto cijene smještaja i njege za korisnike čiji prihod iznosi više od 800,01 eura.


Korisnici koji imaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju nemaju pravo na sufinanciranje troškova usluge smještaja, a gradskom odlukom ne sufinancira se niti smještaj onima koji se odluče za apartman. Grad neće sufinancirati niti dodatne usluge koje Dom može pružati po posebnim cijenama poput pojačane prehrane, posluživanja u sobi ili apartmanu.


Utvrđene cijene usluga mogu se mijenjati ovisno o kretanju stvarnih troškova i poslovanja Doma, a njihovo usklađivanje obavljat će se najmanje jednom godišnje, u pravilu u siječnju za tekuću godinu.


- Zanimanje za upis koji je u tijeku je vrlo veliko, s obzriom na to da korisnici i njihova rodbina pripremaju potrebnu dokumentaciju, telefoni stalno zvone, ljudi dolaze osobno i pitaju. Sve rješavamo korak po korak, sve će biti u redu do sredine veljače kada će prva grupa korisnika useliti, rekla nam je ravnateljica Doma Đeni Zuliani Blašković.  


Branko Biočić

dom za starije osobe labin starije osobe umirovljenici đeni zulijani blašković palijativna skrb