Potpisan ugovor za gradnju Kaštijuna, spaljivanje otpada u Koromačnu nije spomenuto

Potpisan ugovor za gradnju Kaštijuna, spaljivanje otpada u Koromačnu nije spomenuto

19.12.2011. // iPress // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zlatko Ivaniš, predstavnik Delegacije Europske unije u Hrvatskoj Richard Masa i predstavnik grčke tvrtke Helector S.A. Dimitris Grammatas potpisali su danas ugovor o izvođenju radova na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun" vrijedan 29 milijuna eura. Uz potpisnike, svečanom činu potpisivanja prisustvovali su i župan Istarske županije Ivan Jakovčić, gradonačelnik Pule Boris Miletić, direktorica tvrtke Kaštijun d.o.o. Vesna Dukić, zamjenik istarskog župana Vedran Grubišić i načelnik Uprave Istarske županije Valerio Drandić, izvješćuju iz Istarske županije.

Na međunarodnom natječaju za izvođača radova tvrtka Helector S.A. izabrana je u konzorciju s hrvatskom tvrtkom Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. Kroz pretpristupni fond IPA za radove je odobreno 14 milijuna eura, dok će preostali iznos zajednički osigurati Fond za zaštitu okoliša i Istarska županija.

Radovi na izgradnji centra trajat će oko 2,5 godine. Prvih pola godine predviđeno je za pripremu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola, nakon čega će se početi izvoditi građevinski radovi na izgradnji odlagališta s pratećom infrastrukturom, postrojenjem za mehaničko-biološku obradu otpada i postrojenjem za obradu otpadnih voda.

Na području Istarske županije na službenim odlagalištima se godišnje odloži više od 120.000 tona otpada, dok je na divljim odlagalištima odloženo preko 350.000 m³ otpada različitog porijekla. Višegodišnjom analizom mogućih lokacija za centar za gospodarenje otpadom lokacija Kaštijun je zbog ekoloških, tehnoloških i ekonomskih parametara prihvaćena kao najprihvatljivije rješenje, kažu u Županiji, navodeći da će se izgradnjom Kaštijuna i sanacijom svih odlagališta koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira sa 60 milijuna kuna uspostaviti integrirani sustav gospodarenja otpadom koji će uz sam centar obuhvaćati i 6 pretovarnih stanica smještenih na dosadašnjim odlagalištima u Umagu, Buzetu, Poreču, Pazinu, Rovinju i Labinu. Na istim lokacijama nalazit će se i reciklažna dvorišta gdje će se skupljati odvojeni otpad za reciklažu.

U ŽCGO Kaštijun komunalni otpad će se obraditi primjenom postupka mehaničko-biološke obrade i postupka iskorištavanja bioplina te tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš. Krajnji je cilj, uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša, smanjiti količine otpada na najmanju moguću mjeru, te tako poboljšati kvalitetu života građana Istarske županije, navodi se u priopćenju.

U službenom priopćenju se ne spominje proizvodnja goriva iz otpada, koji će se spaljivati u Holcimovoj cementari u Koromačnu, iako je u studiji o Kaštijunu taj proces naveden i obrađen.

S istim konzorcijem 8. prosinca potpisan je ugovor vrijedan 30 milijuna eura za izvođenje radova za gradnju centra za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji Marišćina. Na Marišćini bi se trećina otpada pretvarala u struju, trećina koristila kao gorivo u cementari u Koromačnom, a trećina bi bila odlagana, navedeno je tom prigodom. (iPress)

koromacno spaljivanje otpad holcim ekologija kaštijun