Potpisan Ugovor o izgradnji i opremanju tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci

Potpisan Ugovor o izgradnji i opremanju tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci

8.3.2023. // Kršan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U petak je u prostorijama sjedišta Općine Kršan potpisan Ugovor o izgradnji i opremanju tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci između Općine Kršan i tvrtke trgovačkog obrta BOBICA vlasnika Zlatka Brleka iz Dugog Sela koji je izabran temeljem provedenog javnog otvorenog postupka javne nabave, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 22. prosinca 2022. između dvije zaprimljene ponude. Odluka o odabiru izvođača objavljena je 9. veljače 2023. na spomenutim stranicama.

Radi se o prostoru površine 554 m². Ugovorena vrijednost radova i opremanja je 77.851,95 eura bez PDV-a odnosno 97.314,94 eura sa PDV-om.

Dječje igralište će morsku temu pratiti kroz igrala kojima će se igralište opremiti i kroz sadnju autohtonih biljnih vrsta karakterističnih za primorski krajolik. 

Izvođač je obvezan sve radove izvesti u roku 90 dana od uvođenja u posao, odnosno do kraja lipnja 2023.

Glavni projekt potpisuje Marta Licul, ing. arh. iz tvrtke NOVA PROJEKT iz Labina.

Projekt se sufinancira sredstvima iz EU fondova u okviru mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja - operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014. - 2020.  putem FLAG-a Alba iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.

plomin luka dječje igralište tekatsko dječje igralište