Ponovno se prodaje labinsko "ružno pače"

Ponovno se prodaje labinsko "ružno pače"

7.3.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ostalo

U Ulici Alda Negrija na broju 6, koja vodi prema starom gradu Labina, strši neugledna zgrada nekadašnje apoteke čija je derutna i raspadajuća fasada s bočne strane, na usponu pokrivena mamut-slikom Matije Vlačića Ilirika, ali je gola istina vidljiva na pročelju i pri silasku iz starog grada. Slika te zgrade nimalo se ne uklapa u priču o 80-ak obnovljenih pročelja stambenih zgrada u Labinu po čemu je ovaj grad u samom hrvatskom vrhu i primjer ostalim istarskim gradovima. Ova je zgrada, poznata u Labinu kao bivša apoteka s dvorištem od 281 četvornog metra, dugogodišnji vruć kesten u rukama gradske uprave jer dugi niz godina nije u funkciji pa je neophodna njezina sanacija i rekonstrukcija.

Kulturno dobro

Ovo gradsko ruglo koje bi moglo poslužiti i kao kulisa za snimanje nekih filmova iz Drugoga svjetskog rata zaštićeno je kao kulturno dobro jer se nalazi unutar starogradske jezgre Labina, što mu je dodatni kamen oko vrata. Naime, svaki se zahvat na zgradi mora provoditi u skladu s uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli a njezina je rekonstrukcija moguća na način i pod uvjetima propisanim Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike. Uvidom u Plan vidljivo je da je moguća rekonstrukcija i prenamjena zgrade u stambeno-poslovnu građevinu, poslovno-stambenu, poslovnu, društvenu i javnu ili turističko-ugostiteljsku unutar postojećih gabarita te uz posebne uvjete nadležne konzervatorske službe.

Grad Labin već je pokušao s prodajom zgrade ali na natječaj koji je trajao 15 dana, uz početnu cijenu od 2,65 milijuna kuna, nije bilo kupca. Nije stigla nijedna ponuda, izvijestila je na nedavnoj sjednici Gradskoga vijeća pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Anamarija Lukšić, predlažući ponovnu prodaju zgrade ali pod novim uvjetima. Početna cijena je smanjena na 1,99 milijuna kuna, natječaj će trajati 30 umjesto 15 dana i objavit će se u više medija a ne samo jednom. Namještaj i oprema bivše apoteke koji su pod preventivnom zaštitom nisu uključeni u početnu cijenu zgrade i nisu predmet prodaje. Grad pridržava pravo uzeti nazad prodanu nekretninu po postignutoj kupoprodajnoj cijeni ukoliko kupac u roku od 12 mjeseci od zaključivanja ugovora ne podnese uredan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ili ne započne gradnju u roku od četiri mjeseca od pravomoćnosti građevinske dozvole.

- Grad Labin je dugi niz godina rješavao vlasništvo zgrade i napokon se nakon 2010. godine uspio upisati u zemljišne knjige kao stopostotni vlasnik. Bilo je i ranije zanimanja za kupnju zgrade, ali bi potencijalni investitori odustajali zbog visoke cijene, skupih potrebnih zahvata u rekonstrukciju zgrade koja je u vrlo lošem stanju i činjenice da je zaštićena kao kulturno dobro. Sada pokušavamo putem Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Zavoda za graditeljsko nasljeđe izraditi konzervatorski elaborat za zgradu koja je predmet prodaje kako bi se na stručnoj i znanstvenoj osnovi utvrdili mogući zahvati na zgradi i mjere zaštite kulturnog dobra. Naime, važećim UPU-om Labina i Presike dozvoljena je rekonstrukcija samo unutar postojećih gabarita, ali ako bi se konzervatorskim elaboratom utvrdila mogućnost promjena gabarita postojeće zgrade i na takav elaborat dobila suglasnost Konzervatorskog odjela u Puli, stvorili bi se preduvjeti za izmjenu i dopunu UPU-a Labina i Presike u tom dijelu, kaže pročelnica Anamarija Lukšić.

Loša poslovna klima

Međutim, vijećnik i iskusni labinski poduzetnik Silvano Vlačić skeptičan je u pogledu prodaje zgrade. Smatra da se ni ovoga puta neće naći kupac.

- Jagma za poslovnim prostorima najbolji je pokazatelj gospodarske ekspanzije u nekom gradu, a nje kod nas nema. Labinskom gospodarstvu, unatoč optimizmu, još uvijek ne cvjetaju ruže a dokaz za to je što se na prvi natječaj za prodaju zgrade nitko nije javio. Umjesto da vlada zanimanje za poslovne prostore, oni se zatvaraju. Za stvaranje poželjne poslovne klime trebalo bi još poraditi na razvoju staroga grada i njegovom boljem povezivanju s turističkim Rapcem, rekao je Vlačić. (Branko BIOČIĆ)

bivša apoteka zgrada prodaja upu grada labina nekretnine