Ponovna javna rasprava o urbanističkim planovima uređenja naselja Kapelica i Vinež, te poslovne zone Ripenda Verbanci

Ponovna javna rasprava o urbanističkim planovima uređenja naselja Kapelica i Vinež, te poslovne zone Ripenda Verbanci

22.10.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina temeljem zaključaka Gradonačelnika  Grada Labina  objavio je 

P O N O V N U  J A V N U    R A S P R A V U

 

O PRIJEDLOGU SLIJEDEĆIH PLANOVA :

  • URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KAPELICA
  • URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA VINEŽ
  • DETALJNOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE RIPENDA VERBANCI

 

 

Ponovna javna rasprava za sve planove održat će se u razdoblju

 

od 22. listopada 2009. godine do 29. listopada  2009. godine. 

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave svi prijedlozi planova bit će izloženi na javni uvid  u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11, Labin, radnim danom u vremenu od 900 do 1500 sati.

 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na prijedloge planova mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 29. listopada 2008. godine (četvrtak).

 

Novi prijedlozi i primjedbe na prijedlog planova mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi. 

 

Javna izlaganja radi obrazloženja rješenja iz prijedloga navedenih  planova održat će se za sve zainteresirane kako slijedi:

 

  • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA VINEŽ dana 26. listopada 2009. godine s početkom u 17,00 sati u   prostorijama Doma kulture Riko Milevoj u Vinežu.

 

  • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA KAPELICA dana 27. listopada 2009. godine s početkom u 17,00 sati u Velikoj vijećnici u upravnoj zgradi Grada Labina, Titov trg 11

 

  • DETALJNI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE RIPENDA VERBANCI dana 28. listopada 2009. godine s početkom u 17,00 sati u  Velikoj vijećnici u upravnoj zgradi Grada Labina, Titov trg 11

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Labin, 22. listopada  2009. 

Loredana Ružić Modrušan, stručni suradnik za kulturu, informiranje i odnose s javnošću

 

 

 

upu urbanistički plan javna rasprava primjedbe ponovna javna rasprava ripenda verbanci vinež kapelica upu vinež upu kapelica