Ponovljeni Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade “Volonter/ka godine” za 2017. godinu

Ponovljeni Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade “Volonter/ka godine” za 2017. godinu

12.1.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Budući da na Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade "Volonter/ka godine" za 2017. godinu objavljen 5. prosinca 2017. godine nije pristigla nijedna prijava, temeljem članka 31. Statuta Grada Labina (Službene novine Grada Labina broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), i sukladno odredbama Zakona o volonterstvu (Narodne novine broj 58/07, 22/13) dana 12. siječnja 2018. godine Gradonačelnik Grada Labina objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade "Volonter/ka godine" za 2017. godinu.Nagrada se dodjeljuje za individualni volonterski doprinos i volonterski rad u 2017. godini, a sukladno Zakonu o volonterstvu kojim volonteri i volonterke doprinose poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupina/e osoba ili općoj dobrobiti, aktivnom uključivanju osobe/a ili skupine/a u društvena zbivanja i razvoju humanijeg društva i volonterstva.Pravo podnošenja prijedloga kandidata/kandidatkinja za dodjelu nagrade "VOLONTER/KA GODINE" imaju fizičke i pravne osobe (udruge, zaklade, fondacije, ustanove koje nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, mjesni odbori) koje su tijekom 2017. godine surađivale s volonterima. Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 12. veljače 2018. godine.Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima dostupnim na Službenim stranicama Grada Labina www.labin.hr ili osobno u Upravnom odjelu za samoupravu i opće poslove, Titov trg 11, 52220 Labin, a mogu se zatražiti i putem e-maila ured.grada@labin.hr.Detalje Javnog poziva i popratnu dokumentaciju možete preuzeti u prilogu. 


Prilozi

Javni poziv Volonter godine 2017

Izjava o volontiranju

Obrazac prijave

Suglasnost volontera

kandidati volonter javni poziv