Poglavarstvo prihvatilo Povelju o suradnji Grada Labina i nevladinog sektora

Poglavarstvo prihvatilo Povelju o suradnji Grada Labina i nevladinog sektora

28.1.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na jutros održanoj sjednici Poglavarstva Grada Labina prihvaćena je povelja o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora. Povelja je izraz volje Grada Labina i organizacija civilnog društva s ciljem stvaranja djelotvornih mehanizama i standarda koji će unaprijediti međusektorsku suradnju, a temeljeći se na vrijednostima moderne demokracije. Grad Labin će u ostvarivanju ciljeva utvrđenih Poveljom, a koji doprinose razvoju lokalne zajednice i razvoju civilnog društva biti ravnopravan partner te će razmatrati i razvijati druge oblike suradnje.

U planu je da se na službenoj Internet stranici postave linkovi udruga te da se formira info punkt gdje bi udruge mogle dobiti sve potrebite informacije. Grad Labin posebnu će pažnju obratiti na programe udruga te će prednost pri financiranju imati programi koji daju dodatnu kvalitetu življenja sugrađana. Formirati će Odbor za koordinaciju koji će brojati 7 članova.

projekt povelja udruge nevladine organizacije poglavarstvo suradnja odbor