Poglavarstvo Grada Labina prihvatilo program financiranja Udruga građana

Poglavarstvo Grada Labina prihvatilo program financiranja Udruga građana

9.2.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj prošloga tjedna prihvaćen je program financiranja udruga gađana u 2009. godini. Za tu namjenu u Proračunu za ovu godinu osigurana su sredstava u visini 145 tisuća kuna te je u iznesenom programu namjenski utrošeno 121 tisuća kuna.

Najveći iznos, točnije 40 tisuća kuna, raspoređeno je Udruzi umirovljenika Labin. Na istoj je sjednici donijet Zaključak o raspoređivanju  sredstava Socijalnog programa Grada Labina za 2009. godinu – Tekuće donacije u novcu u visini 278 tisuća kuna. Sredstva se raspoređuju na jedanaest subjekata, dok je najveći iznos, 185 tisuća kuna, raspoređeno Hrvatskom Crvenom križu – Gradsko društvo Labin.

Grad Labin Socijalni program udruge udruge građana udruga umirovljenika gradsko društvo crvenog križa labin