Podignuti imovinski cenzusi za pomoć pri podmirenju troškova stanovanja

Podignuti imovinski cenzusi za pomoć pri podmirenju troškova stanovanja

1.2.2008. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Društvo

Uslijed povećanih troškova života poglavarstvo Labina povećalo je prihodovne cenzuse za pomoć za podmirenje troškova stanovanja svojih socijalno ugroženih stanovnika. Za obitelj samaca on sada iznosi do 1.550,00 kuna, za dvočlanu obitelj 2.050,00 kuna, tročlanu 2.450,00 kuna te četveročlanu obitelj 2.700,00 kuna.

 

Ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 200,00 kn. Novina u odluci je da se za obitelj umirovljenika, samohranog roditelja, te najmoprimca navedeni cenzus povećava za 20 posto. Putem Socijalnog programa Grada Labin kontinuirano skrbi o najpotrebitijim građanima Grada Labina i to između ostalih socijalnih mjera i kroz sufinanciranje troškova stanovanja, odnosno troškova najamnine, vode, odvoza kućnog smeća i naknade otpadnih voda, komunalne naknade i električne energije.

 

Ta prava ostvaruju korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet kao i oni s nižim mjesečnim prihodima na način da Grad Labin isplaćuje u ime korisnika isporučiocu usluge naknadu, osim u slučaju subvencije najamnine korisnika stana koji koristi stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanar), saznaje se od  Loredane Ružić Brezac iz službe za odnose s javnošću Grada Labina.

ODLUKA

o izmjeni Odluke o pomoći za podmirenje troškova stanovanja

 

Labin imovinski cenzus socijala povećanje troškova socijalni program Loredana Ružić Brezac