Plin se u Istri sporo grana - u Labinu 40-tak kilometera plinovoda

Plin se u Istri sporo grana - u Labinu 40-tak kilometera plinovoda

17.4.2010. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Imenovanjem pulske Plinare koncesionarom za sjevernu Istru na jednoj od sljedećih sjednica Županijske skupštine formalno će biti ostvareni uvjeti za izgradnju distribucijske mreže na većem dijelu poluotoka.

Državni operater plinskog transportnog sustava Plinacro izgradnju magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag dovršio je već krajem prošle godine. Još 2006. Plinacro je izgradio magistralni plinovod Pula – Karlovac, čime su kopnena Hrvatska i Istra dobili mogućnost korištenja prirodnog plina iz sjevernojadranskih plinskih polja, a izgradnjom tog i novog plinovoda do Umaga omogućena je plinofikacija većeg dijela Istre.

Iako se plinofikacija priprema niz godina, Istarska županija nije spremno dočekala dolazak magistralnih plinovoda. Distribucijska mreža se počela širiti tek u Puli. Na trasu plinovoda prema Karlovcu spojena je jedino tvornica Rockwool, dok su istarski gradovi na zapadnoj obali tek izradili idejna rješenja svojih distribucijskih sustava.

Direktor Plinare Dean Kocijančić kaže da će se s prvim kreditom koji je podigla Plinara plinoficirati sva područja Pule koja su do sada bila opskrbljivana gradskim plinom. Za dovođenje plina na područja koja ga dosad nisu imala, kao što su Veli Vrh, Valdebek i Busoler, potom i Štinjan, a u drugoj etapi i u gradove i općine u pulskom prstenu, trebat će utrošiti daljnjih 130 milijuna kuna. Pula bi trebala mrežu za prirodni plin dobiti do 2013., a pulski prsten do 2018. godine.

Kad je riječ o ostalim istarskim gradovima na trasi magistralnih plinovoda, Kocijančić smatra da će se izgradnja distribucijske mreže odvijati u idućih pet godina. U Rovinju, Poreču i Labinu bit će izgrađeno 40-ak, Umagu 30-ak, a u Novigradu, Vrsaru i Funtani oko osam kilometara plinovoda, što se može izvesti u tom roku. Za plinofikaciju ovih gradova i općina Plinari će trebati 142 milijuna kuna. (A. POKRAJAC)

 

 

 

plinofikacija energenti plinovod plin