Pićan: Upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2020./2021. u Dječji vrtić “Lišnjak”

Pićan: Upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2020./2021. u Dječji vrtić “Lišnjak”

18.1.2021. // Pićan.hr // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Sukladno članku 49. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4 od 20. listopada 2020.g.) i članka 26. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-8 od 20. listopada 2020.g.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 15.siječnja 2020. godine, donosi

ODLUKU O UPISU DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program vrtića

PRIJAVE ZA UPIS DJECE podnose se:

OD 18.01.2021. DO 21.01.2021. od 8:00 do 15:00 sati

u matičnom dječjem vrtiću „Lišnjak“ u Pićnu

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE:

1. Ispunjen obrazac Zahtjev za upis i obrazac Inicijalni upitnik (obrasce se može preuzeti na mrežnim stranicama Općine Pićan / Dječji vrtić Lišnjak ili osobno u Dječjem vrtiću)

2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta

3. Presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta

4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja

5. Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju, odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od nadležnog liječnika, te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda

6. Potvrdu o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine

7. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju


Razgovor s roditeljem i djetetom prijavljenim za program Predškole bit će obavljen na dan podnošenja prijave. Molimo da se unaprijed najavite i dogovorite termin razgovora na broj 099/494 7905 (ravnateljica).

Odluka o organiziranju programa Predškole bit će objavljena najkasnije do 31.siječnja 2021.


Foto: LC Labin.com


Predsjednik Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan

Daniel Stanić, v.r.

općina pićan vrtić lišnjak upis