Otvoren Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2017. godini

Otvoren Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2017. godini

24.1.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Raspisuje se Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2017. godini. Financijska sredstva u vidu nepovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz tri mjere:

1. POTPORA ZA POČETNIKE
2. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA
3. SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA.

Pravo na potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Grada Labina. Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Labina za razdoblje 2016-2019. godine, pravo na potporu i subvenciju za nabavku opreme i inventara po ovom Javnom pozivu imaju i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području Grada Labina.

POTPORA ZA POČETNIKE

Pravo na potporu za početnike ostvaruju poduzetnici registrirani nakon 30.6.2016. i s najmanje jednom samozaposlenom ili zaposlenom osobom. Iznos potpore iznosi najviše 7.000,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku za trajanja ovog Poziva. Potpora se može dodijeliti za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, odnosno: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, troškova nastale prilikom izrade planova i studija (poslovni plan, marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slično), ishođenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije te ishođenja raznih dozvola), potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost, informatičko obrazovanje, te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta.

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA

Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika poticaj je poduzetnicima na usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti zaposlenika. Odnosi se na stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti poduzetnika ili na stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika koje su zakonom propisane. Subvencije se dodjeljuju za troškove formalnog oblika obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad u visini do 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 2.500,00 kuna po poduzetniku za trajanja ovog Poziva.

SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA

Subvencije se dodjeljuju za troškove nabave opreme i inventara u visini do 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna po poduzetniku, odnosno po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za trajanja ovog Poziva. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2017. godine. Cjelokupni tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima možete preuzeti u privitku i na poveznici  http://www.labin.hr/mjere-potpora-gospodarstvu_1.

 

 

Dokumentacija ovdje

 

 

poduzetništvo posao biznis javni poziv