Osnovnoj školi Matije Vlačića dodijeljen dijamantni status Eko škole

Osnovnoj školi Matije Vlačića dodijeljen dijamantni status Eko škole

14.6.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Ove je godine Osnovna škola Matije Vlačića obnovila status međunarodnog programa Eko škole te je za 14 godina provedbe programa stekla dijamantni status. Međunarodni program Eko škole u Hrvatskoj provodi Udruga Lijepa naša.


Međunarodne Eko škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš  odgojno-obrazovnih ustanova. Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika. Također naglasak je na odgoju mladih generacija osjetljivih na pitanja okoliša i aktivnih u rješavanju okolišnih problema.


Škole koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne Eko škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko škole. Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na dvije godine.


Škola zahvaljuje svim bivšim i sadašnjim učenicima i djelatnicima koji su  svojim zalaganjem omogućili postizanje dijamantnog statusa te se raduju budućim projektima i aktivnostima.


oš matija vlačić priznanje