Općinsko vijeće Pićna raspravljalo o proračunu, nagradama i kaznama: ODBAČENA KAZNENA PRIJAVA PROTIV NAČELNIKA FRANKOVIĆA

Općinsko vijeće Pićna raspravljalo o proračunu, nagradama i kaznama: ODBAČENA KAZNENA PRIJAVA PROTIV NAČELNIKA FRANKOVIĆA

5.8.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sjednica općinskog vijeća Pićna počela je primjedbom vijećnika Istarskih demokrata Fabricia Lukeža da je dnevni red s 14 točaka dnevnog reda prevelik jer to utječe na koncentraciju vijećnika. Bez rasprave vijećnici su prihvatili polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za ovu godinu.


U prvom polugodištu ostvareni su prihodi u iznosu od 4,7 milijuna kuna ili 46,42 posto od godišnjeg plana dok su rashodi bili 3,8 milijuna kuna ili 43,66 posto. Primici od zaduživanja ostvareni su s 396 tisuća kuna, a odnose se na dugoročno zaduživanje za cestu Medigi-Montovani dok je općina u studenom prošle godine s OTP bankom potpisala ugovor o kratkoročnom kreditu na godinu dana za korištenje minusa po računu na iznos od milijun kuna, a na dan 30. lipnja, iskorišteno je bilo 770 tisuća kuna. Općina je u travnju ove godine započela s otplatom dugoročnog kredita za navedenu cestu te je do polovice godine otplatila 33 tisuće kuna. Vijećnici su prihvatili i prvi rebalans proračuna za ovu godinu temeljem kojeg su prihodi poslovanja povećani za 1,3 milijuna kuna odnosno s 10,1 na 11,5 milijuna kuna. Najznačajnije povećanje prihoda odnosi se na prodaju neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prodaje zemljišta koje je povećano za 1,1 milijun kuna jer se planira prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni te su sada planirani prihodi od 1,25 milijuna kuna. Glavni razlog prvih izmjena i dopuna ovogodišnjeg proračuna je ostvareni manjak prihoda prošle godine od 1,5 milijuna kuna pa novi prijedlog plana za ovu godinu iznosi 14,3 milijuna kuna, rashodi i izdaci su 12,7 milijuna kuna plus preneseni manjak iz prošle godine od 1, 5 milijuna kuna što je ukupno 14,2 milijuna kuna.

OPŠIRNIJE U TISKANOM I GLAS ISTRE PDF ONLINE IZDANJU

Branko Biočić Proračun kaznena prijava općina pićan ivan franković