Općinski sud u Labinu Općinski sud u Labinu od 1.4.2015. prestao s radom

Općinski sud u Labinu Općinski sud u Labinu od 1.4.2015. prestao s radom

2.4.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Od jučer, a prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova, u Hrvatskoj prestaju raditi 43 općinska suda, među kojima i oni u Labinu, Pazinu, Bujama, Poreču i Rovinju. Reorganizacijom se na području svake županije ustanovljuje jedan općinski i jedan prekršajni sud, sa sjedištem u županijskim sudovima.

 

Spomenuti istarski sudovi od danas tako postaju stalne službe Općinskog suda u Puli, čija je predsjednica sutkinja Sonja Bulić.

Zdenki Raguž Zupičić od jučer je tako prestala dužnost predsjednice Općinskog suda u Labinu.

 

Građanima će i ubuduće biti osiguran pristup općinskim i prekršajnim sudovima istovjetan onome kakav su imali i do sada. Cilj ove reforme je smanjiti broj predmeta, a broj sudaca se neće mijenjati.

 

 

općinski sud u labinu općinski sud u puli stalna služba labin sudstvo zdenka raguž zupičić sonja bulić