Općinska Raša: Ako je isplativije odvajati otpad, onda će ga odvajati

Općinska Raša: Ako je isplativije odvajati otpad, onda će ga odvajati

2.2.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nikad se toliko o otpadu nije pričalo kao ovih dana. Naime, 31. siječnja bio je zadnji rok za donošenje odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Raško vijeće je tu odluku usvojilo nakon što ju je obrazložio direktor komunalnog poduzeća 1.Maj. Labin, Alen Golja.

Javna usluga, a ne komunalna

- Odluka je važna, prvo zbog komunalne usluge zbrinjavanja otpada, koja više neće biti komunalna, nego je od 1.veljače javna usluga. Temelji se na ekonomskoj cijeni, naznačeno je kako se formira, i nema više socijalnu komponentu. Druga važna stvar je, da smo do jučer čekali na pojašnjenje Ministarstva zaštite okoliša, vezano za miješanje komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, jer se zakonodavcu dogodio previd. Naime, Kaštjun je napravljen za obradu biorazgradivog otpada. Prema sadašnjim odredbama zakona mi moramo odvajati taj otpad u zelenu i smeđu kantu i sve to odvojeno prikupljati i voziti na deponiju, a potom to pomiješati u kamionima koji će to voziti prema Kaštjunu. Na taj način stvaramo dupli trošak. Međutim, vidjeli smo da bi bili u suprotnosti sa zakonom da smo ugradili u ovu odluku da ne odvajamo. I upravo sam dobio dopis koji je upućen od župana Ministarstvu da se to razriješi, da ne budemo u nepovoljnijem položaju s obzirom da imamo Kaštjun.

Napisali smo odluku koja vam je u materijalima i u završne odredbe stavili da ćemo napraviti jednu ekonomsko-tehnološku analizu da vidimo što je nama isplativo. Ako se pokaže da je građanima Labinštine isplativije odvajati biorazgradivi otpad, onda ćemo ga odvajati, ukoliko nije, nećemo. Tako nalaže i direktiva EU -da se svaka komponenta može odvajati samo ukoliko je to isplativo. Ako nije isplativo, ne treba se odvajati. Upravo je zbog toga odluka išla u donošenje po hitnom postupku, jer smo čekali na odluku Ministarstva po tom pitanju, koju još nismo dobili, pojasnio je Golja.

Nakon iscrpnog obrazloženja vijećnike je zanimalo tko će zamijeniti kante i za čiji račun, što će biti s razbijenima, gdje s pepelom, hoće li se otpad iz Kaštjuna spaljivati u cementari Koromačno, kako se mjeri volumen otpada, što kad kante zakrče usku ulicu, koliko će biti povećanje cijene.

- S građanima će se potpisivati ugovori o pružanju usluge, svi će dobiti rok od 15 dana, a uz ugovor, odluku, cjenik i upitnik, u kojem će se moći izjasniti po mnogim pitanjima. Nama je u interesu da vama udovoljimo, zaključio je Golja.

Odvojeni projekt

Raša ima samostalni projekt odvodnje kojega Vodovod nije proslijedio u postupak dobivanja građevinske dozvole. Prije nego je krenula priča o zajedničkom projektu odvodnje za aglomeraciju Labin-Raša-Rabac, Općina Raša započela je samostalni projekt odvodnje naselja Raša, 2012. godine. Dokumentacija je vrijedna oko 220 tisuća kuna, i ide na trošak proračuna. Općine Raša ima projekt s dobivenom pravomoćnom lokacijskom dozvolom, glavni projekt sa svim potrebnim potvrdama nalazi se u Vodovodu Labin.

- Vodovod nije predao projekt na dobivanje građevinske dozvole, izvijestila je načelnica Općine Raša Glorija Paliska pitajući se zbog čega, jer se Grad Labin, kao većinski vlasnik Vodovoda usprotivio da se mulj iz pročistača u Raši, zbrinjava na pročistaču u Labinu.

- Općina Raša našla je rješenje za zbrinjavanje mulja, pa je u postupku potrebno samo nadopuniti projektnu dokumentaciju i predati ju za dobivanje građevinske dozvole, obrazložila je Paliska i predložila zaključak o samostalnom projektu izgradnje kanalizacije i pročišćivača otpadnih voda Raše. (K. ŠOŠTARIĆ-PERKOVIĆ)

općina raša raša vodovod labin aglomeracija općinsko vijeće otpad odvajanje otpada