Općina Raša: sječa, pustošenje i krađa drva u Cerovici (pismo čitatelja)

Općina Raša: sječa, pustošenje i  krađa drva u Cerovici (pismo čitatelja)

7.1.2010. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Crna kronika

Aldo Ušić proslijedio nam je prijavu upućenu Upravi za šumarstvo RH, Inspekciji za šumarstvo od kojih traži da obave nadzor nad posječenom šumom u vlasništvu Pjerine Ušić na području Cerovice u Općini Raša,  kako bi se obustavilo njezino pustošenje, utvrdila nastala biološka šteta te sankcioniralo počinitelja. Gospodin Ušić je cijeli slučaj prijavio policiji.

 

Prijavu prenosimo u svom integralnom obliku:

 

 

 

 

 

UPRAVA ZA ŠUMARSTVO RH
INSPEKCIJA ZA ŠUMARSTVO

Zagreb

 

 

Predmet:    O B A V I J E S T  o čistoj siječi,pustošenju i drskoj krađi drva u općini Raša,

                                                  Katast.općina Skitača ,kat.čestica 593/1  i okolne parcele.

 

 Poštovani ,

 

Obaviještavamo Vas da je u općini  Raša, u katastarskoj općini Skitača ,izvršena  odnosno u toku je drska krađa drva u šumi u privatnom vlasništvu  kat.čestica 593/1  poli Sv.Martina

u Cerovici.

Dana 13.12.2009 prilikom obilaska spomenute šume uvidjeli smo da je u toku čista siječa

odnosno krađa i pustošenje.

Drva su odvožena, dio drva je iscijepan na parceli i nalazi se u šumi.Takođe se nalaze i spremna drva piljena na metar dužine spremna za odvoženje. . Tri stabla su oborena i na tlu su.Takođe su posiječene i susjedne parcele.Šuma je stara oko 100 godina.

Panjevi su promjera od 40 cm do 110 cm.

 

Siječu je izvršio  :Obrt za siječu drva i prijevoz  MAAL ,vl.Stepančić Marino iz Brovinja 50.

Spomenuti gospodin zna čija je šuma jer je stalno pitao kad ćemo mu prodati šumu a mi smo mu rekli da ne prodajemo.Šuma je za vlastitu upotrebu.

Komletna parcela od 14792 m ograđena je zidom.

U šumi nije izvršena doznaka stabala shodno članku 30 zakona o šumama.

Drvo nije obilježeno sa strane savjetodavne službe iz Vodnjana shodno članku 31, stavak  4

Zakona o šumama.

Drvo je transportirano bez da je izdana popratnica (članak 31 stavak 1 zakona o šumama). Prekršen je  članak 32 zakona o šumama.

 

Molimo ministarstvo odnosno šumarski inspektorat RH  da u okviru svojih ovlasti a putem  svojih šumarskih inspektora u područnim jedinicama Ministarstva  a sukladno članku 74 i članku 75 zakona o šumama  provede inspekcijski nadzor u navedenoj  k.č. 593/1  i susjednih parcela te da se:

1.naredi obustava sječe stabala,pustošenje šume i iznošenja drva.

2.naredi privremeno oduzimanje bespravno posječenog drva i ostalih dijelova stabala sukladno Zakonu o prekršajima.

3.utvrdi biološka šteta koja je napravljena

4.podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba Zakona o šumama i propisa donesenih na temelju njega.

5.da se prekršitelj kazni sukladno članku 79,80,81,82,83,84,85,86  te da mu se oduzme alat kako nebi više činio ovakve stvari.

 

Prijavi policiji je učinjena 13.12.2009 oko 17.00 sati a 15.12.2009  u 11.00 izvršen je uviđaj sa strane PU Istarske PP Labin.

Šumarska savjetodavna služba u Vodnjanu(g.Lampe) obaviješten je usmeno 16.12.2009.

 

Sa upravom za šumarstvo u Zagrebu telefonski sam razgovarao  dana  17.12.2009

(g.Subotić).

Obavijest  o počinjenoj krađi i pustošenju šume poslana je i načelniku  općine RAŠA.

 

Molimo Vas da nas obavijestite o datumu  inspekcijskog nadzora kat.č. 593/1 jer bi volio biti s Vama kod nadzora.

 

Aldo Ušić

 

 


 

aldo ušić sječa šume devastacija šuma sječa hrvatske šume