Općina Raša raspisala natječaj za zapošljavanje komunalno-prometnog redara

Općina Raša raspisala natječaj za zapošljavanje komunalno-prometnog redara

1.2.2020. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto komunalno-prometni redar

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto:

komunalno-prometni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U privitku se nalazi tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti. 

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 11/2020. od 29. siječnja 2020. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 10 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Rok za podnošenje prijave na natječaj je zaključno s 10. veljače 2020. godine.

općina raša javni natječaj komunalno-prometni redar zapošljavanje posao