Općina Raša će u Svetom Bartulu graditi sportsko-zabavni centar

Općina Raša će u Svetom Bartulu graditi sportsko-zabavni centar

25.6.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Drago mi je da smo napokon počeli kupovati, kazao je vijećnik IDS-a i potpredsjednik Općinskog vijeća Raše Daniel Fonović na sjednici raškog Općinskog vijeća na kojoj su donijete dvije odluke o kupnji nekretnina. U Svetom Lovreču Općina će 1600 metara četvornih zemljišta za 120 tisuća kuna.

Zemljište će se kupiti za potrebe proširenja tamošnjeg groblja. U Svetom Bartulu Općian Raša kupuje 950 metara građevinskog, uređenog s potrebnom komunalnom infrastrukturom 950 metara četvornih zemljišta, za što će se sadašnjem vlasniku isplatiti 347.700 kuna. Što će se u Svetom Bartolu graditi govori općinska načelnica Glorija Paliska Bolterstein: (ton – Glorija Paliska Bolterstein).

Kažimo i da je Općinsko vijeće donijelo i Odluku o izradi prvih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša, jer ga je bilo potrebno sadržajno i pojmovno uskladiti s novim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje, izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Istarske županije, te napraviti ponovnu analizu gospodarskih i turističkih zona. Ponovna analiza gospodarskih i turističkih zona vezana je uz postupak izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, koji je u tijeku, a za koji još nije objavljena javna rasprava.

Budući da je od navedene Odluke Općinskog vijeća Općine Raša prošlo više od godinu dana, predloženo je donošenje Odluke o izmjeni, i to ponajprije iz razloga da se omogući gradnja u neizgrađenom dijelu građevinskog područja na područjima za koja prema važećem Prostornom planu uređenja nije propisana izrada urbanističkih planova kao planova nižeg reda.

općina raša sveti bortul sportsko-zabavni centar daniel fonović glorija paliska bolterstein raša