Potrebno je izraditi dva suvenira koje će Općina Pićan financirati iznosom od 2.600,00 € (ukupan iznos za oba suvenira s uključenim PDV-om). Broj komada svakoga suvenira predlaže izrađivač u prijavnici na natječaj na temelju vlastite procjene. Važno je da što veći broj posjetitelja dobije suvenir.

Kriteriji po kojima će se odabrati suvenire su sljedeći:

  1. Izrađivač suvenira živi na području Istarske županije
  2. Suveniri moraju biti od dva različita materijala specifična za istarsko područje
  3. Jedan suvenir treba biti povezan uz krsnika (o krsniku kao mitskome biću u prilogu na kraju natječaja) jer je on kostimirani vodič ruta „Putovima Žive štrigarije od Pohorja do Istre“, a drugi vezan općenito uz tradiciju bajoslovlja koji povezuje destinacije povezane u rutu
  4. Jedan suvenir osim estetske funkcije, treba imati i uporabnu funkciju
  5. Jedan suvenir treba biti jeftiniji i u većem broju komada, a drugi skuplji u manjem
  6. Izrađivači se na natječaj javljaju s prijavnicom u kojoj trebaju skicirati suvenir ili dostaviti jedan ogledni primjerak suvenira

Natječaj je otvoren do 15. studenoga 2018. Popunjenu, potpisanu, pečaćenu i skeniranu prijavnicu poslati na e-mail adrese: elis.bacac@pican.hr ili samanta.floricic.fonovic@pican.hr, na adresu Općine Pićan: Pićan 40, 52332 Pićan ili donijeti osobno i urudžbirati.

U roku 7 dana od zatvaranja natječaja povjerenstvo donosi odluku o izboru suvenira te će se službeni rezultati objaviti na mrežnim stranicama Općine Pićan. Suvenir treba biti izrađen do 15. siječnja 2019.

Kako bi prijave na natječaj bile što kvalitetnije, dana 18. listopada 2018. organizirat će se konzultativna radionica za zainteresirane izrađivače suvenira u vijećnici Općine Pićan u 18 sati na kojoj će se svim zainteresiranim izrađivačima pružiti više informacija o projektu i smjernicama vezano uz izradu predmetnih suvenira. Na radionici će se podrobnije predstaviti projekt, očekivanja od izrađivača suvenira, ideje za izradu suvenira te dati odgovore na sva pitanja izrađivačima suvenira. Stoga se sugerira da izrađivači suvenira donesu nekoliko svojih suvenira kako bi predstavili svoj rad, da do datuma održavanja radionice razviju ideje o mogućim suvenirima na zadanu tematiku te da pripreme pitanja za organizatore radionice.

Bajoslovna baština


pican.hr

Foto