Općina Pićan: Natječaj za dodjelu UČENIČKIH i STUDENTSKIH stipendija za školsku 2018./2019. godinu

Općina Pićan: Natječaj za dodjelu UČENIČKIH i STUDENTSKIH stipendija za školsku 2018./2019. godinu

3.10.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Temeljem članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan br. 6/18) i članka 6. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 03. listopada 2018. godine donosi

O  D  L  U  K  U

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima

s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2018./2019.


Članak 1.


Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Pićan u školskoj godini 2018./2019.


Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na ženski i muški rod.


Članak 2.


Opći uvjeti koje učenik mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije su:


  • da je državljanin RH, što potvrđuje domovnicom,
  • da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje posljednjih šest (6) mjeseci, što potvrđuje uvjerenjem o prebivalištu,
  • da ima status redovitog učenika, što potvrđuje potvrdom obrazovne ustanove,
  • da ne prima drugu stipendiju, što potvrđuje osobnom pismenom izjavom.


Članak 3.


Bodovanje podnositelja molbe i utvrđivanje liste stipendista izvršit će se na temelju slijedećih kriterija:

Ovdje

Temeljem članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan br. 6/18), članka 6. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 03. listopada 2018. godine donosi

O  D  L  U  K  U
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima
s prebivalištem na području Općine Pićan za studijsku godinu 2018./2019.

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan u studijskoj godini 2018./2019.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na ženski i muški rod.

Članak 2.

Opći uvjeti koje student mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije su:

  • da je državljanin RH, što potvrđuje domovnicom,
  • da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje posljednjih šest (6) mjeseci, što potvrđuje uvjerenjem o prebivalištu,
  • da ima status redovitog studenta, što potvrđuje potvrdom visokoškolske ustanove,
  • da ne prima drugu stipendiju, što potvrđuje osobnom pismenom izjavom.

Članak 3. Bodovanje podnositelja molbe i utvrđivanje liste stipendista izvršit će se na temelju slijedećih kriterija:

OvdjeFoto: ilustracija
općina pićan natječaj studenti učenici obrazovanje