Općina Pićan: Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2017./2018. godinu

Općina Pićan: Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2017./2018. godinu

3.11.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Temeljem članka 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 7/14) i članka 40. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Načelnik Općine Pićan dana 03. studenoga 2017. godine donosi

O  D  L  U  K  U
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima
s prebivalištem na području Općine Pićan za akademsku godinu 2017./2018.

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan u akademskoj godini 2017./2018.  

Članak 2.

Opći uvjeti koje student mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije su:

 • da je državljanin RH, što potvrđuje domovnicom,
 • da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje posljednjih 24 mjeseca, što potvrđuje uvjerenjem o prebivalištu,
 • da ima status redovitog studenta, što potvrđuje potvrdom obrazovne ustanove o redovnom upisu u studentsku godinu,
 • da ne prima drugu stipendiju, što potvrđuje osobnom pismenom izjavom.

Članak 3.

Za dodjelu stipendija imaju se pravo natjecati studenti s prebivalištem na području Općine Pićan.
Bodovanje podnositelja molbe i utvrđivanje liste stipendista izvršit će se na temelju slijedećih kriterija:

A)    Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja

Bodovi se izračunavaju svođenjem prosjeka ocjena na jednu decimalu i nakon toga množenjem sa 10. (npr. prosjek ocjena 4,14, svođenjem 4,1 x 10 = 41 bod; prosjek ocjena 4,15, svođenjem 4,2 x 10 = 42 boda) (dokaz iz čl. 4. st. 4)

B)    Posebne okolnosti

 • teži materijalno-socijalni položaj obitelji podnositelja molbe za stipendiju (dokaz iz čl. 4. st. 6 ili st. 7)  - 30 bodova
 • dijete bez oba roditelja (dokaz iz čl. 4. st. 8)  - 40 bodova
 • samohrani roditelj (dokaz iz čl. 4. st. 8) - 20 bodova
 • za svakog člana obitelji koji se redovito školuje u Srednjim školama ili na fakultetu izvan mjesta stanovanja (dokaz iz čl. 4. st. 9) - 5 bodova  

C)  Godina studija (dokaz iz čl. 4. st. 3)

 • za upisanu drugu godinu - 20 bodova
 • za upisanu treću godinu - 30  bodova
 • za upisanu četvrtu godinu - 40  bodova
 • za upisanu petu godinu - 50  bodova  

D) Za postignut uspjeh na natjecanjima u znanju iz oblasti vezano za daljnje obrazovanje i osvojeno mjesto boduje se kako slijedi (dokaz iz čl. 4. st. 5)

za osvojeno 1. - 3. mjesto na :

 • županijskom natjecanju - 5 bodova
 • državnom natjecanju - 10 bodova
 • međunarodnom natjecanju - 15 bodova

 

Svi uvjeti natječaja i svi obrasci ovdje

natječaj stipendije studenti učenici općina pićan